Košická UPJŠ znovu privíta malých vysokoškolákov

1127x
10. Júl 2023
UPJŠ po trinásty krát víta malých vysokoškolákov
Ilustračná fotografia. (Zdroj: FB UPJŠ KE) 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach po trinástykrát víta malých vysokoškolákov. Počas detského tábora Univerzita bez hraníc si 46 žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl vyskúša štúdium na všetkých piatich fakultách univerzity, ktoré bude doplnené športovým programom.
 
Dostanú napríklad tipy a rady na ekologickejšie správanie sa a ochranu životného prostredia. Na Fakulte verejnej správy sa zas naučia, ako by malo vyzerať inteligentné a udržateľné mesto budúcnosti. V Univerzitnej knižnici budú spomínať i na prečítané knižky. Na Lekárskej fakulte zistia, čo nesmie chýbať v žiadnej lekárničke, vytvoria si vlastnú chemickú záhradku, ale spoznajú aj svoje baktérie a ľudské telo z inej perspektívy.
 
Na Právnickej fakulte si vyskúšajú simulovaný súdny spor a v Botanickej záhrade UPJŠ sa malí študenti naučia niečo nové o rastlinách. Na Prírodovedeckej fakulte budú skúmať najmenších živočíchov pod mikroskopom, vyrobia si kaleidoskop a nazrú i do sveta chémie.
 
Ilustračná fotografia. (Zdroj: FB UPJŠ KE)  
 
„Pred tým, než účastníkom tábora vedenie univerzity slávnostne odovzdá diplomy na promóciách za prítomnosti ich rodičov a ďalších členov rodiny, si vyskúšajú štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ. Dozvedia sa, aké to je pracovať v printových a elektronických médiách, ako môže všímavosť pomôcť v každodennom živote, čo všetko so sebou prináša svet sociálnej práce alebo čo je úlohou politológa," uviedla univerzita v tlačovej správe.

 Univerzity bez hraníc sa vždy zúčastňujú i deti z rôznych centier pre deti a rodiny z Košíc a okolia, keďže univerzita zastáva myšlienku rovnosti vo vzdelávaní. V aktuálnom ročníku ide o dve deti z Centra pre deti a rodiny na Uralskej 1 v Košiciach, a rovnako dve deti z Centra pre deti a rodiny v Košickej Novej Vsi.

„Je veľmi dôležité, aby sa do programu a kolektívu účastníkov Univerzity bez hraníc zapojili aj deti z centier pre deti a rodiny, čím sa im snažíme ukázať, že štúdium má zmysel pre ich budúcnosť a každý má právo na vzdelanie bez ohľadu na jeho pôvod, vek, pohlavie, rodinné zázemie, náboženské a politické presvedčenie a iné faktory,“ vraví prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou Regina Hučková.
 
Ilustračná fotografia. (Zdroj: FB UPJŠ KE)  

Univerzita bez hraníc má ambíciu hravým spôsobom vzbudzovať u detí záujem a podporovať nadšenie pre vedu a vzdelanie. Zároveň u nich chce rozvíjať talent, schopnosti a zručnosti tak, aby sa z nich postupným štúdiom mohli stať odborníci v rôznych oblastiach prírodných, spoločenských i lekárskych vied. Detská univerzita je zároveň príležitosťou na zmysluplné trávenie prázdnin.

„Vzbudzovať v deťoch túžbu po poznaní, viesť ich ku kritickému mysleniu a otvorenej slobodnej diskusii je to, čo nás na tomto projekte teší a motivuje najviac,“ vyjadril sa rektor UPJŠ v Košiciach Pavol Sovák.
(9:45, red.) 
Diskusia
Pridať komentár