Svidník patrí medzi slovenskú topku v triedení BIO ODPADU

991x
21. Júl 2021
Na Zbernom dvore pribudol nový lis
Spolu vytriedili 78 541 kilogramov BIO odpadu, do triedenia sa zapojilo 3200 domácností 
 
Mesto Svidník vykazuje mimoriadne dobré výsledky v triedení biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Od 1. januára do 30. júna uskutočnili 25 vývozov kuchynského odpadu.
 
Spolu vytriedili 78 541 kilogramov BIO odpadu, do triedenia sa zapojilo 3200 domácností. Priemerný týždenný vývoz predstavuje 3140 kilogramov, na občana to vychádza približne 18 kilogramov na rok. Ambíciou mesta je dostať sa na mieru vytriedenia BRKO 38 kilogramov na rok.
 
Na čom chcú ešte popracovať?
 
Kuchynský odpad vyhadzuje vo Svidníku ešte mnoho občanov v igelitových taškách alebo vreckách. Stretávajú sa aj s úmyselným poškodzovaním – teda vhadzovaným vyslovene nevhodných druhov odpadu (kamene, dlažobné kocky, oblečenie, plechovky, sklo).
 
Na Zbernom dvore majú nový lis
 
Zber a triedenie sú vo svojej úspešnosti závislé aj na poslednej fáze, a to je lisovanie. Svidnícka kapacita je 350 ton triedených zložiek. Každoročne sa tieto množstvá zvyšujú a mení sa aj ich zloženie. Doteraz nemali možnosť lisovať papierový odpad, odovzdávali ho voľne ložený.
 
Výhodou nového lisu je možnosť plnenia manuálne, pomocou dopravníka alebo nakladačom, tiež rovnaké obchodovateľné balíky. Počas lisovania nedochádza k zmenšovaniu nakladacej komory, rýchlosť lisovania je 27 sekundový cyklus. Výhodou je tiež automatické vytláčanie hotového balíka pomocou hydraulického barana rovno na paletu a takisto bezpečnejší a rýchlejší proces lisovania.
(9:05, red, svidnik,sk)
 
Diskusia
Pridať komentár