Základná škola Bartolomeja Krpelca

19780
Kontaktné údaje Základná škola Bartolomeja Krpelca
  • Bardejov
  • Tarasa Ševčenka 3
  • 085 55
Naša škola bola otvorená 1. septembra 1965. Má výhodnú polohu, sídli v blízkosti historického centra mesta. Bola postavená ako tzv. pražský typ školy - na veľkej rozlohe niekoľko samostatných pavilónov, v ktorých sú triedy, odborné učebne, školská jedáleň a telocvičňa.  
 
Čo vám naša škola ponúka?
- kvalitné vzdelávanie v triedach vybavených digitálnou zobrazovacou technikou
- vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka
- vyučovanie v športovej triede od 1. ročníka (futbal, tenis, korčuľovanie, lyžovanie a iné)
- blízkosť klziska a výhodná poloha dostupných športovísk
- starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- bohatá mimoškolská činnosť
- odborné a jazykové učebne  
 
Rodič a budúci prváčik majú možnosť v dohodnutom termíne zažiť ľubovoľnú vyučovaciu hodinu na 1. stupni  
 
Máte štvrtáka/štvrtáčku? Prečo si vybrať práve našu školu?
- triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov
- triedy so športovou prípravou so zameraním na dievčenský i chlapčenský futbal
- vyučujeme tri cudzie jazyky
- venujeme sa prijímacím pohovorom
- moderné vybavenie tried
- podporujeme rozvoj talentovanej mládeže
- pracujeme na medzinárodnom projekte vo vyučovaní cudzích jazykov  
 
Ako podporiť rozvoj talentu?
- máme 20-ročnú tradíciu a dlhodobé skúsenosti s triedami s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy
- naši žiaci pod vedením trénerov dlhodobo dosahujú výborné výsledky na futbalovom poli
- vyučovanie zabezpečené licencovanými a erudovanými trénermi
- svojou polohou vieme poskytnúť viaceré športoviská – umelú trávu, štadión, telocvičňu, posilňovňu, palubovku v športovej hale, plaváreň či zimný štadión
 - v triedach je posilnené vyučovanie športovej prípravy v rozsahu 4 hodín týždenne  
 
Aký to má význam?
- deti pracujú tímovo, rozvíjajú svoj talent, nadobúdajú a rozvíjajú kľúčové kompetencie, utužujú si svoje zdravie a mnoho iného
 
  
 
 
 
IČO37874012

Otváracie hodiny Základná škola Bartolomeja Krpelca

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa