SZUŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov

47
Kontaktné údaje SZUŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov
  • Bardejov
  • Pod Vinbargom 1
  • 085 01
Súkromná základná umelecká škola Pod Vinbargom 1 v Bardejove pod vedením Dušana Rohaľa sa už teraz pripravuje a teší na prijatie nových a talentovaných žiakov, ktorí pribudnú do rodiny malých umelcov. Tešíme sa na všetkých žiakov, ktorí budú pokračovať, alebo si ešte len teraz zvolili štúdium na našej ZUŠ-ke, či už na hudobnom, tanečnom, výtvarnom alebo literárno-dramatickom odbore. 
 
 
Máme za sebou už mnoho rokov úspešnej práce. Vystúpenia, koncerty, výstavy, súťaže...  Mali ste a naďalej budete mať možnosť vidieť našich žiakov a našich učiteľov na rôznych vystúpeniach v našej škole, na podujatiach organizovaných mestom, či inými organizáciami, na súťažiach, na vernisážach výstav. Našími najväčšími projektami je okrem každodennej poctivej práce s deťmi, žiakmi aj dospelými aj príprava vianočného a jarného programu v športovej hale, ktoré organizujeme pre žiakov materských a základných škôl a pre širokú verejnosť. Organizujeme aj okresnú výtvarnú súťaž "Čarovné jablko",  ale aj vystúpenia mladých tanečníkov a divadelníkov na samostatných predstaveniach či festivaloch.
 
Žiaci pracujú pod vedením kvalifikovaných učiteľov, v príjemnej rodinnej atmosfére.  
 
hudobnom odbore vyučujeme hru na klavíri, keyboarde, husliach, gitare, zobcovej flaute,klarinete, bicích nástrojoch a aj spev, hru v hudobnej skupine. 
tanečnom odbore sa venujeme klasickému tancu, modernému, ľudovému tancu aj hip-hopu.
Vo výtvarnom odbore žiaci kreslia, maľujú, modelujú, venujú sa dekoratívnym činnostiam, výrobe keramiky, modelovaniu aj práci na hrnčiarskom kruhu, ale aj počítačovej grafike, či fotografii.
literárno-dramatickom odbore sa s deťmi venujeme tvorivej dramatike, prednesu, konferovaniu, tvorbe krátkych divadelných útvarov aj samostatných predstavení.    
 
 
 
 
 
IČO37946056
Názov spoločnostiSúkromná základná umelecká škola
AdresaPod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny SZUŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa