SOŠ Technická Košice

42867
Kontaktné údaje SOŠ Technická Košice
 • Košice
 • Kukučínova 23
 • 040 01
 
Stredná odborná škola technická sa nachádza neďaleko centra mesta Košice v mestskej časti Juh.
Počas svojej viac ako 70-ročnej histórie pripravila pre potreby spoločnosti viac ako 11 000 kvalifikovaných odborníkov v oblasti stavebníctva a v iných technických odvetviach.
Kolektív pedagogických zamestnancov zabezpečuje a realizuje teoretické a praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania. Materiálno-technické vybavenie je na vysokej úrovni, priestory školy a dielní sú obnovené, vybavené didaktickým prostriedkami a informačno-komunikačnými technológiami, prístrojmi, strojmi a zariadeniami.
Absolventi majú uplatnenie na trhu práce a predpoklady pre štúdium na vysokých školách.
 
 
4-ročné štúdium:
 • 2447 K mechanik hasičskej techniky odborník pre starostlivosť o hasičskú techniku, kvalifikovaný odborník v Hasičskom a záchrannom zbore SR, zodpovedný za zverené hasičské technické prostriedky a zariadenia
 • 3667 K technik vodár vodohospodár odborník na oblasť vody, vodných zdrojov, zachytávania, odberu, dopravy a rozvodu vody, pri riadení správnosti chodu zariadení na úpravu vody, meranie kvality vody, dispečing porúch
 • 3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení stavebný a technický odborník pre príravu a realizáciu stavieb - voda , plyn, kúrenie, zdravotná technika
 • 3693 K technik energetických zariadení budov technik pre rozvody energetických zariadení budov, špecialista na energetické poradenstvo a obnoviteľné energetické zdroje, na montáže energetických zariadení
 • 2697 K mechanik elektrotechnik odborník na elektroinštalácie v budovách, na kontrolu a servis elektrotechnických zariadení, projektant nových elektrotechnických zariadení
 
3-ročné štúdium:
 • 3352 H stolár
 • 3663 H tesár
 • 3661 H murár
 • 3684 H strechár
 • 3675 H maliar
 • 3152 H 02 krajčír - dámske odevy
 
2-ročné nadstavbové študium s maturitou pre absolventov 3-ročných učebných odborov:
 • 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
 • 3347 L drevárska a nábytkárska výroba
 • 3659 L stavebníctvo  
IČO893340
DIČ2021199851

Otváracie hodiny SOŠ Technická Košice

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa