Beloveža

42018
Kontaktné údaje Beloveža
  • Obecný úrad Beloveža
  • Beloveža 94
  • 086 14
 
Beloveža sa nachádza 10 km severovýchodne od Bardejova v Nízkych Beskydách, v doline potoka ústiaceho do rieky Topľa. Susedí s obcami Hažlín, Šarišské Čierne, Andrejová, Bardejovská Nová Ves, Komárov a Hrabovec.

Celková výmera katastra obce je 1 015 ha. Z toho je 341 ha lesa, 75 ha zastavanej plochy, 23 ha vodných plôch (všetky potoky s okolím) a 48 ha ostatných plôch. Lesy sú tu prevažne listnaté.

Priemerná nadmorská výška obce je 290 m. Zimy sú tu chladné, letá mierne. Vykurovacie obdobie trvá v priemere 230 dní v roku.

Obec Beloveža je stredne veľká obec s počtom 295 rodinných domov a v priemere 800 trvale žijúcimi obyvateľmi. Prevláda tu gréckokatolícke náboženstvo.

 
 
IČO321877
DIČ2020622956

Otváracie hodiny Beloveža

Pondelok07:30 - 15:30
Utorok07:30 - 15:30
Streda07:30 - 17:00
Štvrtoknestránkový deň
Piatok07:30 - 14:00
Sobota zatvorené
Nedeľazatvorené