Terňa

41649
Kontaktné údaje Terňa
  • Obecný úrad Terňa
  • Hlavná 119/58
  • 082 67
Terňa sa nachádza 19 km severne od okresného mesta Prešov, v doline miestneho potoka Ternianka. Kataster obce leží na rozhraní troch geomorfologických celkov: Spišsko-šarišského medzihoria, Beskydského predhoria a Ondavskej vrchoviny, v tesnej blízkosti geomorfologického celku Čergov. Kataster Terne susedí s katastrami obcí Hradisko, Babin Potok, Hubošovce, Gregorovce, Záhradné a Mošurov. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 380 m n. m. Najčlenitejšou časťou katastra je J - JV, kde sa nachádza najnižšie položené miesto katastra 320 m n. m. (miesto, kde potok Ternianka opúšťa kataster) a zároveň aj najvyššie položené miesto - Lysá Stráž 696 m n. m. Súvislý lesný porast sa nachádza len v severnej a južnej časti. Vzdialenosti od väčších miest: - od Košíc (250 tisíc obyvateľov) - 60 km - od Sabinova ( 11 tisíc obyvateľov) - 20 km - od Bardejova ( 25 tisíc obyvateľov) - 30 km - od Prešova, okresného a krajského mesta - 20 km.
 
 
Miestna časť Hradisko:
Kataster obce Hradisko sa nachádza 23 km od mesta Prešov, v najsevernejšej časti okresu.Kataster sa rozkladá v geomorfologickom celku Čergov. Územie katastra má tvar nepravidelného kosodlžníka v smere S-J. Kataster tejto obce susedí s katastrami obcí : Bodovce, Olejníkov, Hertník, Fričkovce, Osikov, Závadka, Babin potok, Terňa, Mošurov.

Intravilán obce sa nachádza v JV časti katastra. Stred obce leží v nadmorskej výške 560 m.n.m. Najnižšie položené miesto katastra má hodnotu 440 m.n.m. Najvyššie položené miesto má hodnotu 1030m.n.m. Ralatívny výškovy je 590 m.n.m. súvyslý lesný porast sa nachádza takmer na celom územi extravilánu.

 
IČO327867
DIČ2020548222

Otváracie hodiny Terňa

Pondelok7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok7:30-12:00 12:30-15:30
Streda7:30-12:00 12:30-17:30
Štvrtoknestránkový deň
Piatok7:30-12:00 12:30-13:30
Sobota zatvorené
Nedeľazatvorené