Demjata

41627
Kontaktné údaje Demjata
  • Obecný úrad Demjata
  • Demjata 129
  • 082 13
Obec Demjata leží v juhozápadnom cípe Nízkych Beskýd v doline rieky Sekčov 19 km od krajského mesta Prešov, metropoly Šariša, na hlavnej ceste smerom na Bardejov. V obci žijú obyvatelia slovenskej národnosti. Dominantným náboženským vyznaním je rímskokatolícke vierovyznanie. V západnej časti katastrálneho územia obce sa nachádza prírodná rezervácia vápenné Demjatské kopce nazývané Vápenníky. Obcou preteká rieka Sekčov a menší potok. Cez obec prechádza frekventované cestné aj vlakové spojenie Prešov - Bardejov.
 
 
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1330. Od 13. storočia patrila šarišskému panstvu a od 15. storočia sa stala vlastníctvom zemanov. Do Šarišskej stolice administratívne patrila do r. 1918 , v  súčasnosti je zaradená do Prešovského vyššieho územného celku.V minulosti sa miestne obyvateľstvo živilo hlavne poľnohospodárstvom a ovčiarstvom.
 
V obci  sa nachádza barokovo-klasicistický jednoloďový rímskokatolícky Kostol svätého Jána Krstiteľa pochádzajúci z roku 1774. Predstavaná veža vznikla v roku 1926. V interiéri zaujme najmä oltár a barokový obraz sv. Jána Krstiteľa. Za pomoci veriacich a miestneho pána farára bola vymaľovaná a zrekonštruovaná fasáda kostola.
 
 
Historickou pamätihodnosťou obce sú tiež dva kaštiele postavené v renesančnom slohu.
 
Kaštieľ "SEMSEY"
 
 
 
Kaštieľ "HÁMOŠ"
 
 
Obec je plynofikovaná. V súčasnosti je realizovaná  výstavba vodovodu. Vybavenosť obce je veľmi dobrá: je tu Základná škola, Materská škola, Školská jedáleň a Školský klub detí. V obci sa nachádza obchod s potravinami. Je tu Domov sociálnych služieb – súkromné zariadenie. V obci sa nachádza kultúrno-výstavná hala, ktorá slúži ako kultúrny dom. Obecný úrad organizuje pre svojich občanov každoročne začiatkom roka ples.
 
 
K rozvoju športu prispieva športový areál v obci. V mesiaci jún v spolupráci so Základnou a Materskou školou sa robí na futbalovom ihrisku Deň rodiny, kde sa konajú rôzne súťaže pre deti a rodičov. V mesiaci október obec každoročne pripraví v kultúrnom dome akciu pre dôchodcov z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Každé dva roky – hlavne vďaka dobre fungujúcej organizácii Slovenského zväzu chovateľov  sa v kultúrno-výstavnej hale koná oblastná výstava drobného zvieratstva, ktorá má už dlhšiu tradíciu a je veľmi navštevovaná. 
 
Taktiež v obci dobre pracuje Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý obec prezentuje aj na rôznych súťažiac s dobrými výsledkami. V obci za pomoci veriacich a miestneho pána farára bola vymaľovaná a zrekonštruovaná fasáda  kostola, ktorý je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. V obci je veľmi populárny Futbalový klub, ktorý bol založený v roku 1953. Jeho zakladateľom a prvým predsedom bol nebohý Andrej Palenčár.
 
Obec Demjata je rodiskom nášho vynikajúceho futbalistu Stanislava Šestáka, na ktorého sme pyšní a prajeme mu veľa úspechov.
 
Vďaka zaujímavému prírodnému prostrediu sa v Demjate darí cestovnému ruchu. V jej katastri sa nachádzajú vápenné Demjatské kopce a vedie ňou Karpatská cyklistická cesta.  
 
 
IČO326950
DIČ2021225437

Otváracie hodiny Demjata

Pondelok7:00-12:00 12:30-15:00
Utorok7:00-12:00 12:30-15:00
Streda8:30-12:00 12:30-16:30
Štvrtoknestránkový deň
Piatok7:00-12:00 12:30-15:00
Sobota zatvorené
Nedeľazatvorené