Prešovská univerzita v Prešove

41303
Kontaktné údaje Prešovská univerzita v Prešove
 • Prešov
 • Ul. 17. novembra č.15
 • 080 01
Prešovská univerzita v Prešove je verejnou vysokou školou a v rámci komplexnej akreditácie si obhájila  status univerzity a svoje doterajšie  zaradenie medzi univerzitné vysoké školy. Podľa najnovšieho zverejneného počtu študentov vysokých škôl sa stala štvrtou najväčšou univerzitou na Slovensku. Výsledkom skvalitňovania najmä vedecko-výskumnej činnosti v uplynulých rokoch je skutočnosť, že celosvetový ranking Scimago Institutions Rankings v roku 2016 zaradil univerzitu na vynikajúce druhé miesto v rámci slovenských univerzít.
 
Ústredným sloganom univerzity je „magis quam eruditio“, čiže "viac ako vzdelanie".
 
Symbolom univerzity je znak, ktorého autorom je akademický maliar Dušan Srvátka. Tvorí ho purpurový kruh, v ňom v bielom poli purpurové obrysy hlavy dievčaťa s dlh ými vlasmi a troma heraldickými ružami s kruhopisom "UNIVERSITAS PRESOVIENSIS 1997". Tento znak slúži aj ako logo univerzity.
 
 Prešovská univerzita v Prešove ponúka vzdelanie na ôsmich fakultách:
 • Filozofická fakulta
 • Gréckokatolícka teologická fakulta
 • Fakulta humanitných a prírodných vied
 • Fakulta manažmentu
 • Pedagogická fakulta
 • Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 • Fakulta športu
 • Fakulta zdravotníckych odborov
Postupne sa na univerzite vybudovali tri centrá excelentnosti - Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum, Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu a Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka. V súčasnosti sa zúčastňujeme na príprave vedecko-technologického parku pod vedením Technickej univerzity v Košiciach, pričom výsledkom projektu by mali byť výskumné a technologické laboratóriá UNIPOLAB.
 
Popri fakultách sa úspešne rozvíjajú celouniverzitné pracoviská:
 • Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania
 • Centrum výpočtovej techniky
 • RektorátUniverzitná knižnica
 • Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín
 • Vydavateľstvo PU
 • Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka
 • Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu PU v Prešove
Súčasťou univerzity sú aj ďalšie inštituciálne jednotky, ktorých poslaním je formácia, poskytovanie ubytovacích, stravovacích,informačných, poradenských a iných služieb:
 
Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča
Pravoslávny kňazský seminár
Študentský domov a jedáleň
Centrum prvého kontaktu - UNIPOKONTAKT
 
 
IČO17070775
DIČ2020980082
IČ DPHSK2020980082

Otváracie hodiny Prešovská univerzita v Prešove

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa