SOŠ technická PREŠOV

39932
Kontaktné údaje SOŠ technická PREŠOV
 • Prešov
 • Volgogradská 1
 • 080 01
 
Škola s viac ako 70-ročnou tradíciou je modernou a dynamickou strednou odbornou školou. Ponúka vzdelávanie v študijných a učebných odboroch technického zamerania so zameraním na stavebníctvo, drevárstvo, strojárstvo a elektrotechniku.
 
Žiaci získavajú vedomosti a praktické zručnosti počas teoretického a praktického vzdelávania. Teoretické vzdelávanie sa realizuje v budove na Volgogradskej 1. Praktické vyučovanie sa realizuje v dielňach školy na Volgogradskej 1 alebo na Bardejovskej 24, na pracoviskách zamestnávateľa alebo na pracoviskách praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.   
 
V súťažiach predpisov BOZP sa umiestňujú žiaci školy na popredných miestach a patria medzi najlepších v celoštátnych súťažiach. Organizujeme každoročne súťaž zručností Mladý remeselník pre východoslovenský región v odboroch stolár a murár, ktorá je postupovou súťažou na celoštátne kolo Skills Slovakia SUSO -  Súťažná prehliadka stavebných remesiel. V rámci veľtrhu CONECO v Bratislave sa žiaci umiestňujú na prvých miestach v celoslovenskej súťaži žiakov odborných škôl organizovaných Cechom strechárov.  
 
Pre mladých dobrovoľných hasičov pripravujeme každoročne stále populárnejšiu súťaž DHZ o Pohár hasičských tovarišov. Udržiavame spoluprácu so zahraničnými školami prostredníctvom výmenných pobytov žiakov.     
 
NAŠE TOP:   
 • Duálne vzdelávanie
 • Erasmus +
 • Súťaž DHZ o Pohár hasičských tovarišov
 • Súťaž Mladý remeselník
 • Súťaž v predpisoch BOZP a Bezpečné dni
 • Skills Slovakia
 • Súťaže žiakov stavebných odborov na výstave Coneco
 • Medzinárodná spolupráca so školami z ČR, Poľska a Bieloruska
 • Besedy s hosťami v cudzích jazykoch
 • Elektrotechnická spôsobilosť
 • Kurz zvárania
 • Základný kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly
 • Kurz základnej prípravy členov hasičských jednotiek pri inej činnosti
 • Kurz - Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou  
 
VÝHODY:
 • štipendium
 • interná
 • tjedáleň
 • dve telocvične, tenisové kurty a futbalové ihriská
 • posilňovňa
 • lezecká stena
 • kongresová sála
 • wifi v celom objekte    
 
ŠTUDIJNÉ ODBORY  4 - ročné, s maturitou a výučným listom:
 
2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 
2447 K mechanik hasičskej techniky  
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
3349 K technik drevostavieb  
3693 K technik energetických zariadení budov
 
 
 UČEBNÉ ODBORY  3 - ročné, s výučným listom:  
 
2464 H strojný mechanik  
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika   
3355 H stolár  
3661 H murár  
3663 H tesár  
3678 H inštalatér    
 
 
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM  2 - ročné, s maturitou:   
 
2675 L elektrotechnika  
3347 L drevárska a nábytkárska výroba  
3659 L stavebníctvo    
 
POMATURITNÉ ŠTÚDIUM  2 - ročné, s maturitným vysvedčením:  
 
3693 K technik energetických zariadení budov  
3778 K technik informačných a telekomunikačných zariadení    
 
SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM  2 - ročné, s výučným listom:  
 
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika   
3678 H inštalatér  
3684 H strechár    
 
ŠTÚDIUM NA UKONČENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY
 
 
IČO893251
DIČ2021303251

Otváracie hodiny SOŠ technická PREŠOV

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa