Osikov

39739
Kontaktné údaje Osikov
  • http://www.obecosikov.sk
  • obecosikov@obecosikov.sk
  • starosta@obecosikov.sk
  • +421 54 47 91 114
  • +421 948 919 495
  • +421 908 984 182 starosta Ing. Jozef Kvokačka, PhD
  • Obecný úrad Osikov
  • Osikov 57
  • 086 42


Osikov leží na východnom úpätí pohoria Čergov v juhozápadnej časti Bartošovskej kotliny. Najstaršia známa písomná správa o obci pochádza z listiny z roku 1296 vo forme Osikó, čo znamená, že obec existovala už minimálne v polovici 13. storočia. V priebehu dejín si zachovala svoj názov takmer v nezmenenej podobe - 1372 Osikov, 1808 Ossíková, 1920 Ošikov, 1927 Osikov. V období stredoveku bola uvádzaná pod názvom Osikó, čo vnímame ako zmaďarizovanú formu názvu Osikov. Toto pomenovanie s veľkou pravdepodobnosťou je odvodené od porastu osík pozdĺž miestneho potoka.

Pôvodní osadníci podľa dostupných zdrojov mali pôvod v západných končinách a v susednom Poľsku, ktorých vtedajšie panstvo potrebovalo k spracovaniu dreva v miestnych lesoch.

Od 14. storočia vlastnili obec Perényiovci, ktorých neskôr vystriedali Zápoľskí, Lobockí a Forgáčovci. V 16. storočí bola súčasťou Hertníckeho panstva.

V obci Osikov je pozoruhodný renesančný kostol, postavený roku 1612, s „husitskou" vežou, s ukončením veže tzv. lastovičím chvostom - štítovou atikou. V interiéri môžete nájsť renesančný kalich z roku 1545. Obec patrila šľachticom z Perína. Uchovávané sú kaplnky, božie muky, cintoríny, ale aj miestne sýpance, humná, či pivnice dotvárajúce kolorit obce i regiónu.

Infraštrukturálna výspelosť:
- obec je plne plynofikovaná
- napojená na verejný vodovod, rozšírenie (v rámci Čergovského skupinového vodovodu)
- kanalizáciu so spoločnou čistiarňou odpadových vôd (aj susedná obec Fričkovce)
- máme zrekonštruované verejné osvetlenie a obecný rozhlas
- perspektívnou sa javí oblasť využitia lesnej i poľnohospodárskej biomasy ako potenciálne obnoviteľné zdroje energií
- v obci sú dvaja stolári živnostníci (vyrábajú okná, dvere, nábytok a iné drevárske výrobky
- dielňa na opravu elektrospotrebičov a elektromotorov
- dielňa na výrobu obuvi
- dvaja výrobcovia keramiky
- živá je tradičná výroba domáceho náradia z prútia, či dreva
 
 
IČO322482
DIČ2020623374

Otváracie hodiny Osikov

Pondelok07:30-12:00 13:00-16:00
Utorok07:30-12:00 13:00-16:00
Streda07:30-12:00 13:00-16:00
Štvrtok07:30-12:00 13:00-16:00
Piatok07:30-12:00 13:00-16:00
Sobota zatvorené
Nedeľazatvorené