Hertník

39498
Kontaktné údaje Hertník
  • Obecný úrad Hertník
  • Hertník 162
  • 086 42


Poloha a príroda
Hertník sa nachádza na severovýchode Slovenska, v juhozápadnej časti okresu Bardejov. Leží v severozápadnej časti Bartošovskej kotliny, na úpätí Čergova, v doline potoka Veska, viacmenej v jeho nepravidelnom pozdĺžnom tvare po obidvoch stranách.
 
Nadmorská výška v strede obce je 460 m a v chotári obce od 420 m do 1052,0 m, čo je kóta nachádzajúca sa približne v polovici cesty medzi vrcholom Čergov a sedlom Chochuľka. Druhým najvyšším bodom na našom katastri je Bukový vrch s nadmorskou výškou 1018,9 m.
 
Hlavný chrbát hertníckeho Čergova tvorí západnú hranicu katastrálneho územia obce, juhozápadným susedom je chotár obce Olejnikov, našim západným susedom je obec Kríže, na severe susedíme s chotárom obce Šiba, na východe je to obec Bartošovce a na juhu kataster Fričkoviec. 
Poloha obce Čergovské pohorie má nielen nesporné biologické a krajinárske hodnoty, ale poskytuje aj nespočetné príležitosti pre aktívny oddych a krátkodobú rekreáciu. Rozvoj turizmu v tejto oblasti preto predstavuje aj pre obec jednu z možnosti jej ďalšieho rozvoja. V prípade priaznivého počasia je odtiaľ krásny pohľad nielen na široké okolie, ale ponúka aj úchvatný výhľad na Vysoké Tatry.
 
Z histórie obce
 
Písomné pramene, ktoré zaznamenávajú počiatky histórie obce Hertník, siahajú do 1.polovice 14. storočia. Prvá písomná zmienka o Hertníku sa nachádza v listine Spišskej Kapituly z roku 1351.Listina z príkazu kráľovnej Alžbety zachytáva vymedzenie hraníc medzi majetkom šľachticov z Perína a chotárom Bardejova.
 
Touto listinou Spišská Kapitula potvrdila, že Hertník je majetkovou súčasťou Perínskovcov. Uvedené rozhodnutie neskoršie potvrdil aj Mikuláš z Perína v listine Spišskej Kapituly z roku 1355 vyhlásením, že Hertník, Kobyly a Richvald boli majetkom šľachticov z Perína už v roku 1325. To svedčí o tom, že Hertník už existoval skôr.
 
Názov obec dostala najskôr podľa nemeckej prezývky zakladateľa, prípadne i prvého miestneho šoltýsa Herkenecht, ktorá v preklade znamená Pánsluha /z nemeckého Herr Knecht/. Tento nemecký názov obce sa vyskytuje pravidelne v písomnostiach zo 14. až 16. storočia. Tento názov sa vyskytoval v rozličných hláskových obmenách.
 
Za maďarizácie obec dostala názov Hertnek. Existuje aj ľudový výklad vzniku slovenského názvu obce. Odvodzuje názov obce od slova chrt – Chrtník s významom dedina poľovníckych psov. Vychádza zo skutočnosti, že severný Šariš bol kedysi rozsiahlou poľovníckou oblasťou. 
 
O výstavbe hertníckeho renesančného kaštieľa sa nezachovalo veľa písomných správ. Prvé zmienky o ňom sú z rokov 1519 a 1522, keď bol majetkom Toryských.
 
Rozkvet prežíval Hertník najmä v časoch Šimonovho syna Žigmunda II., ktorý panstvo zdedil. Ako renesančné sídlo panstva ho Forgáčovci vybudovali po roku 1563. Už v roku 1591 sa spomína ako castello Herthnek.
 
 
Kaštieľ sa stal aj hlavným symbolom erbu obce:
V červenom štíte na zelenej pažiti strieborný kaštieľ so zlatými oknami a zlatou strechou, po oboch stranách s nárožnými baštami rovnakých tinktúr.
 
Súčasnosť:
 
V obci pracuje Ženská a mužská spevácka skupina, Klub slovenských turistov,  Futbalový klub TJ Čergov a  Dobrovoľný hasičský zbor. 
V posledných desaťročiach došlo v obci k výraznému rozvoju individuálnej bytovej výstavby v obci, postupne boli vybudované miestne komunikácie, obchodná sieť, verejné budovy a inžinierska sieť v úplnom rozsahu.
 
Obec má vybudovanú vlastnú čističku odpadových vôd, Dom nádeje, Chatovú oblasť, Rybník, Základnú školu s Materskou školou, pobočku Základnej umeleckej školy a Turistickú ubytovňu. V obci sa nachádza aj futbalové ihrisko a multifunkčné mini ihrisko.
 
Centrum obce tvorí Obecný úrad s Kultúrnym domom, pošta a nákupné stredisko, za ktorým sa nachádza rímskokatolícky farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej. Hneď vedľa kostola sa nachádza park so sochou sv. Antona Paduánskeho.
 
Najvýznamnejšia a najcennejšia pamiatka obce Hertník je renesančný kaštieľ, ktorý bol dokončený v roku 1563. Pri kaštieli je miestna fara a pánska záhrada.  Ďalšou stavbou s osobitým využitím je Domov dôchodcov.

Obec má k 31.12.2018  1.029 obyvateľov.

 
IČO322024
DIČ2020623066

Otváracie hodiny Hertník

Pondelok08:00-12:00 12:30-16:00
Utorok08:00-12:00 12:30-16:00
Streda08:00-12:00 12:30-16:00
Štvrtok08:00-12:00 12:30-16:00
Piatok08:00-12:00 12:30-16:00
Sobota zatvorené
Nedeľazatvorené