Súkromná stredná odborná škola Giraltovce

39245
Kontaktné údaje Súkromná stredná odborná škola Giraltovce
 • Giraltovce
 • Dukelská 33
 • 087 01
Súkromná stredná odborná škola má v Giraltovciach a okolí dlhoročnú tradíciu a má nezastupiteľnú úlohu v lokálnom priestore. Najbližšie stredné odborné školy sú desiatky kilometrov vzdialené. 
 
 
Naša škola ponúka vzdelanie v študijnom odbore, učebných odboroch a v nadstavbovom štúdiu.
 
 
Súčasťou štúdia je bohatá ponuka projektov Erasmus+, kde spolupracujeme so školami a firmami z celej Európy. Na škole sa vyučujú cudzie jazyky, ktoré absolventom otvárajú dvere pre ďalšie štúdium, pracovné zameranie alebo podnikateľskú činnosť. Pre zdokonalenie sa v cudzom jazyku sú určené projekty Erasmus+ a odborná prax v Nemecku.  
 
 
Na škole prebieha projekt "Rozvojom informačno-komunikačných zručností lepšie pripravení na prax". V rámci tohto projektu sme vytvorili 3 nové predmety v rámci odboru škola podnikania, a to digitálny marketing, digitálny design a VideoMaker.   
 
 
Súkromná stredná odborná škola Giraltovce vzdeláva žiakov pre profesionálnu kariéru. Inak povedané - učíme pre prax a úspešnú budúcnosť. 
 
Naše top:
 • medzinárodné projekty Erasmus+ (spolupráca so školami vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Poľsku, Chorvátsku, Švédsku, na Islande)
 • odborná (trojtýždňová) stáž v Taliansku, Rakúsku, Maďarsku v rámci Erasmus+
 • odborný tím učiteľov
 • nízka nezamestnanosť absolventov
 • barmanský a baristický kurz zdarma
 • notebook (škola podnikania)
 • pracovný odev (učebné odbory)
 • odborná prax v zahraničí (Nemecko)
 • certifikát účtovníckych programov firmy Kros
 • exkurzie v SR a zahraničí (Viedeň, Bratislava, Sereď, Vysoké Tatry, Liptov)
 • výber z 3 cudzích jazykov
 • duálne vzdelávanie 
V škole sme pre našich žiakov pripravili MARKETINGOVÉ ŠTÚDIO, ktoré bude k dispozícii pri vyučovaní nových predmetov v rámci študijného odboru škola podnikania. Štúdio budeme neustále dopĺňať výpočtovou a digitálnou technikou.
 
Výhody školy: 
 • zahraničné projekty a odborné stáže
 • odborná prax v zahraničí
 • nové predmety: digitálny marketing, digitálny dizajn, Videomaker
 • odborné (SOČ) a jazykové súťaže
 • školský internát (ubytovanie zdarma) a jedáleň
 • posilňovňa, športová hala, mini wellness, multifunkčné ihrisko
 • wifi free
 • kvalitné vybavenie učební 
 
IČO686506
DIČ2020793896

Otváracie hodiny Súkromná stredná odborná škola Giraltovce

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa