Zlaté

39499
Kontaktné údaje Zlaté
 • obeczlate@gmail.com
 • +421 54 47 24 507
 • +421 918 839 487 starostka
 • Obecný úrad Zlaté
 • Zlaté 17
 • 086 01
ZLATÉ
 
Obec Zlaté leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd, v  údolí sútoku Slatvinského, Čierneho a Zlatianskeho potoka vo vzdialenosti 11 km od Bardejova. Obec leží v nadmorskej výške 380 mn.m. Rozloha katastra je 1434 ha. 
 
Obec má v súčasnosti 772 obyvateľov. Starostkou obce je Adriana Popjaková    
 
Archeologické nálezy  potvrdzujú, že existencia obce siaha do 12 – 13. storočia, ale prvá písomná zmienka pochádza z roku 1355.  V písomnostiach zo 14. storočia sa obec  uvádza  pod maďarským názvom Aranpathak.
 
Názov dediny nepochybne vyjadruje skutočnosť, že jej história je spojená s ťažbou zlata v neďalekých vrchoch, v dnes už nezachovaných štôlňach pod názvom „ Havirske dziry“  Motív zlatokopa je zobrazený aj v erbe obce.  
K dominantám obce patria Rímsko katolícky kostol z 19. storočia, Evanjelický kostol a Drevená zvonica z roku 1885.   
 
V obci sa nachádza  Základná škola s materskou školou s právnou subjektivitou, v ktorej sa vyučujú deti 1 – 4 ročníka. Deti majú možnosť navštevovať školský klub a stravu im poskytuje školská jedáleň.    
 
V obci pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý disponuje všetkou potrebnou technikou, hasičské vozidlo Iveco Daily, protipovodňový čln. DHZo má v súčasnosti 16 členov.  Obec organizuje Nočnú hasičskú súťaž, ktorá  má svoju 15 ročnú tradíciu.        
 
V katastri obce na neďalekom Mníchovskom potoku sa nachádza turisticko-rekreačné zariadenie Floriho chata, ktorá ponúka nielen ubytovanie ale aj priestory na  letné tábory, firemné akcie alebo rodinné oslavy.     
 
Krásna okolitá príroda ponúka množstvo príležitostí na turistiku a rôzne športové aktivity.
                                                                                                                     
Občianska a technická vybavenosť:
 • predajne potravín
 • pohostinstvo
 • futbalové ihrisko
 • knižnica
 • pošta
 • verejný vodovod
 • rozvodná sieť plynu
 • hasičská zbrojnica
 • kultúrny dom
 • dom smútku
 • obecné nájomné byty
 • základná škola
 • materská škola
 
 
IČO322750
DIČ2020624815

Otváracie hodiny Zlaté

Pondelok7:30 - 15:30
Utorok7:30 - 15:30
Streda7:30 - 16:30
Štvrtok7:30 - 15:30
Piatok7:30 - 14:30
Sobota zatvorené
Nedeľazatvorené