Kružlov

39152
Kontaktné údaje Kružlov
  • Obecný úrad Kružlov
  • Kružlov 141
  • 086 04
Obec Kružlov sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, na území horného Šariša, 13 km západne od Bardejova. Administratívne patrí do okresu Bardejov a do Prešovského kraja (predtým bola súčasťou Východoslovenského kraja). Obec má dobrú dopravnú polohu, leží v bezprostrednej blízkosti významného dopravného ťahu Bardejov-Poprad.
 
 
Kružlov má v súčasnosti 1020 obyvateľov.
V obci sa nachádza 212 domov (193 trvalo obývaných) a 15 bytových jednotiek (86 bytov).
 
Starostom obce je  Ing. Jozef Kmec, PhD.
 
 
OBČIANSKA A TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ A INÉ:
 
⦁    predajne potravín
⦁    pizzeria
⦁    pohostinstvo
⦁    centrum sociálnych služieb – Lipový dom Kružlov
⦁    pošta
⦁    základná škola
⦁    materská škola
⦁    zdravotné stredisko:
     sú: (2 všeobecný lekári, 2 zubné ambulancie, lekáreň)
     plánuje sa: (stomatochirurg, gynekológ, chirurg, detský lekár)
⦁    plynofikácia obce, kanalizácia a ČOV, vodovod
⦁    závod na výrobu gumenej obuvi – Flameshoes, s. r. o.
⦁    Strojárne SK, s. r. o.
⦁    Gepard, s. r. o.
⦁    požiarna zbrojnica
⦁    vonkajšie ihriská: multifunkčné ihrisko, detské ihriská, futbalové ihrisko, streetwork ihrisko
⦁    vnútorné ihrisko: fitnescentrum, stolný tenis
⦁    kultúrny dom
⦁    dom smútku
⦁    rímskokatolícky kostol a gréckokatolícky chrám
⦁    obecné nájomné byty
⦁    hasičské vozidlo Iveco Daily
⦁    protipovodňový vozík
⦁    amfiteáter s oddychovou zónou, chodníky, parkoviská
⦁    regulácia potoka
 
Kataster obce má rozlohu 1014 ha a susedí s obcami Gerlachov, Krivé, Bogliarka, Tarnov, Lukov, Richvald.  Obcou preteká potok Solotvinec. Z hľadiska klimatických podmienok spadá kataster obce do klimatickej oblasti mierne teplej až mierne chladnej, mierne vlhkej a s chladnou zimou. Priemerná ročná teplota v Kružlove je 8,4 °C, teplota v januári je –5,5 °C, teplota v júli 18 °C. Priemerný úhrn zrážok predstavuje 700 až 720 mm. Najbohatšie mesiace na zrážky sú júl a august, najchudobnejšie február a marec.  Kružlov leží v nadmorskej výške 360 m.n m. Vyskytujú sa tu hlinité, hlinito-piesočnaté a  ílovito – hlinité pôdy.

IČO322211
DIČ2020508435

Otváracie hodiny Kružlov

Pondelok08:00-12:00, 13:00-16:00
Utorok08:00-12:00, 13:00-16:00
Streda08:00-12:00, 13:00-17:30
Štvrtok08:00-12:00, 13:00-16:00
Piatok08:00-12:00, 13:00-14:30
Sobota
Nedeľa