Sveržov

38850
Kontaktné údaje Sveržov
 • https://www.sverzov.sk/
 • sverzov@sverzov.sk
 • starosta@sverzov.sk
 • +421 905 271 136 starosta Pavol Ceľuch
 • +421 911 711 133 sekretariat
 • Obecný úrad Sveržov
 • Sveržov 29
 • 086 02
 
Rozlohou nepatrná obec Sveržov leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd v Ondavskej vrchovine. Rozprestiera sa v dolnej časti údolia Sveržovky v nadmorskej výške 346 m.n.m.
 
Táto rieka je podľa všetkého spomenutá v listine z roku 1247 (1500, 1547), keď sa uvádza na území šarišskej stolice rieka Kisthopul (v preklade Mala Topľa), ktorú Šmilauer stotožnil s potokom tečúcim od Gaboltova do rieky Tople. Išlo by teda o rieku Sveržovku.
 
Sveržov patril v minulosti do šarišskej župy ako poddanská dedina mesta Bardejov, od ktorého ležal 12 km severozápadne.
 
OBČIANSKA A TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ:
 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Futbalové ihrisko
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Základná škola
 • Materská škola
Starostom obce je Pavol Ceľuch.
 
V obci sa nachádza materská aj základná škola. Škola je bez právnej subjektivity, neplnoorganizovaná s 1. - 4. ročníkom, dvojtriedna. Súčasťou školy je ŠKD.
 
Taktiež je tam dobrovoľný hasičský zbor a Občianske združenie Sveržovka, ktoré má za úlohu obnovovať a zachovávať tradíciu kultúrnych, športových, spoločenských aktivít a zakladať tradíciu nových podujatí pre verejnosť.
 
 
Obec je zapojená aj do projektu poskytovania terénnej sociálnej práce (TSP). Pracovníci TSP pomôžu orientovať sa v sociálnych službách a dávkach, s vypísaním úradných aj iných písomností, s riešením problémov z rôznych oblastí pri všetkej diskrétnosti.
 
TSP nájdete na prízemí Obecného úradu Sveržov
Tel.: 0911 791 713
Email: tsp.sverzov@gmail.com
 
Komunitné centrum vo Sveržove funguje od roku 2009 a prevádzkovateľom je nezisková organizácia Človek v ohrození, ktorého sídlo je v Bratislave, okrem 5 komunitných centier sa venuje humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráci.
 
KC je otvorené od 8:00 do 16:30 hod. a poskytuje nasledovné služby:
 • sociálne poradenstvo – kariérne poradenstvo, pracovné poradenstvo, ...
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klienta,
 • predškolská príprava, doučovanie
 • záujmové aktivity –športový krúžok, hudobný krúžok, biblické hodiny,
 • nízkoprahové aktivity,
 • preventívne aktivity – eko-enviromentálna výchova, čistota a hygiena tela, finančná gramotnosť
IČO322628
DIČ2020624705

Otváracie hodiny Sveržov

Pondelok08:00-12:00 12:30-16:00
Utorok08:00-12:00 12:30-16:00
Streda08:00-12:00 12:30-16:00
Štvrtok08:00-12:00 12:30-16:00
Piatok08:00-12:00 12:30-16:00
Sobota ZATVORENÉ
NedeľaZATVORENÉ