RS ekonomik

32602
Kontaktné údaje RS ekonomik
 • RS ekonomik
 • +421 905 675 750 Stanislava Galová
 • +421 908 196 330 Radovan Gal
 • Bardejov
 • Kukorelliho 53
 • 085 01
Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva.
 
Výhodou využitia našich služieb je najmä ušetrenie finančných prostriedkov na zamestnanie vlastného účtovníka - účtovníčky, ušetrenie na potrebnom kancelárskom vybavení (PC, potrebný software atď...) a v neposlednom rade ušetríte čas potrebný na naštudovanie platných zákonov a sledovanie zmien v daňových zákonoch.
 
Ponúknutý komplex služieb vrátane administratívnej práce s tým súvisiacej v oblasti miezd, dane zo závislej činnosti, sociálneho a zdravotného poistenia, personálnej agendy, Vám umožní sústrediť sa na to, v čom ste odborníci len Vy.
 
Našou prioritou je kvalitná práca, spokojnosť zákazníka a diskrétnosť.
 
Obráťte sa na nás a ušetríte čas a peniaze.
Ponúkané služby
Jednoduché účtovníctvo
 •  vedenie peňažného denníka
 •  vedenie pokladničnej knihy
 •  vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 •  vedenie evidencie majetku
 •  vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 •  spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 •  vedenie ostatných účtovných kníh
 •  mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 •  spracovanie ročnej účtovnej závierky
 
Podvojne účtovníctvo
 •  vedenie hlavnej knihy
 •  vedenie analytickej evidencie
 •  vedenie účtovného denníka
 •  vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 •  vedenie evidencie majetku
 •  vedenie pokladničnej knihy
 •  evidencia DPH, daňové priznanie DPH
 •  mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 •  spracovanie ročnej účtovnej závierky
 •  daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 
Mzdy a personálna agenda
 •  spracovanie miezd
 •  výplatné listiny
 •  mesačné výkazy na SP a ZP
 •  prehľady a hlásenia na daňový úrad
 •  potvrdenia o príjmoch
 •  výpočty nemocenských dávok
 •  ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 •  podklady pre účtovníctvo
 •  mzdové a evidenčné listy
 
Vypracovanie daňového priznania
 •  Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby
 •  Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
 •  Výpočet preddavkov na daň z príjmu
 •  Daň z pridanej hodnoty
 •  Daň z motorových vozidiel
 •  Daň zo závislej činnosti
 •  Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
Doplnkové služby
 • zapožičiavanie stanov na rôzne spoločenské, rodinné, firemné udalosti 
 • zapožičiavanie pivných setov a výčapných zariadení (chladené vodou)  
 
IČO48300063

Otváracie hodiny RS ekonomik

Pondelok9.00 - 17.00
Utorok9.00 - 17.00
Streda9.00 - 17.00
Štvrtok9.00 - 17.00
Piatok9.00 - 17.00
Sobota ZATVORENÉ
NedeľaZATVORENÉ