Stredná priemyselná škola technická v Bardejove

32594
Kontaktné údaje Stredná priemyselná škola technická v Bardejove
 • Bardejov
 • Škola - Komenského 5
 • 085 42
 • Bardejov
 • Internát - ul. Sv. Jakuba 28
 • 085 01
Škola súčasnosti a budúcnosti s moderným areálom, ktorého súčasťou je telocvičňa, športové ihrisko a školský internát s jedálňou. Hlavný dôraz kladieme na rozvoj, modernizáciu a aktualizáciu študijných odborov, v ktorých dominuje výpočtová technika. Zapájame sa do rôznych súťaží (Zenit v elektronike, Zenit v programovaní, IPM AWARDS, FLL - First Lego League, jazykové olympiády, Matematický klokan, Expert geniality show, športové súťaže, študentská súťaž s YTONGom a ďalšie iné). Sme zapojení do projektov Erasmus+, Interreg SK-PL, IT akadémia, Škola, ktorá mení svet, Červené stužky.
 
Ponúkame:
 • študijné odbory s maturitou
 • voľné Wi-fi pripojenie
 • jedáleň v areáli školy
 • bufet
 • zaujímavú ponuku krúžkov
 • školskú kapelu
 • školský časopis
 • prácu v zaujímavých projektoch
 • Cisco Networking Academy
 • Microsoft Office 365 pre študentov zadarmo
 
4-ročné študijné odbory s maturitou
 
2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 
Naučíme ťa vytvárať dynamické webové stránky, spracovávať databázy, programovať vo vyšších programovacích jazykoch, programovať roboty, detailne poznať PC architektúru, diagnostikovať' poruchy v oblasti hardvéru, softvéru, pracovať s aplikačným softvérom, používať informačné, serverové a sieťové technológie, konfigurovať počítačové siete do úrovne 4 semestrov CISCO Network Academy, ovládať rôzne operačné systémy (Windows, Linux) a serverové technológie na rôznych platformách, ich konfigurácie a reálne použitie v praxi. Budeš schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení využívajúcich moderné informačné technológie.
 
3650 M STAVITEĽSTVO
Naučíme ťa vyhotovovať projektovú dokumentáciu stavieb v profesionálnych grafických programoch AutoCAD, ArchiCAD, vyhotovovať kalkulácie, oceňovanie stavieb v príslušných programoch KROS-CENKROS, pracovať s geodetickými prístrojmi, vyhotovovať topografickú dokumentáciu a vykonávať geodetické práce.
 
2675 M ELEKTROTECHNIKA
Naučíme ťa pracovať s elektronickými obvodmi, princípy, vlastnosti a použitie elektronických prístrojov, strojov a zariadení na výrobu a rozvod elektrickej energie, základné bezpečnostné predpisy pri práci s elektrickými zariadeniami, princíp rozhlasového a televízneho vysielania.
 
3765 M TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY
Naučíme ťa vypracovať podnikateľské plány pre dopravu, konštruovať funkčné celky v rovine - 2D a v priestore - 3D pomocou PC, princíp a použitie jednotlivých častí cestných vozidiel, manažovať predaj áut, marketing, princíp vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy.
IČO161705
AdresaKomenského 5, 085 42 Bardejov
DIČ2020508820

Otváracie hodiny Stredná priemyselná škola technická v Bardejove

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa