Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove

38821
Kontaktné údaje Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove
 • Bardejov
 • Jiráskova 12
 • 085 01
O škole
 
Gymnázium Leonarda Stöckela je všeobecno-vzdelávacia stredná škola s viac ako 80-ročnou tradíciou kvalitného vzdelávania, čo dokazujú viaceré rezortné ocenenia na úrovni regiónu, kraja aj Slovenska.
Profil školy kladie dôraz na efektívnu prípravu žiakov na VŠ ako aj na prácu s talentovanými žiakmi, základný predpoklad ďalšieho úspešného štúdia doma či v zahraničí.
Na vyučovanie má nadštandardné materiálno-technické vybavenie odborných učební modernou didaktickou, interaktívnou, projekčnou a laboratórnou technikou.
 
Naše TOP
 • vysoká úspešnosť prijatých absolventov na VŠ doma i v zahraničí
 • 14-dňový jazykový kurz v škole a v rodinách v Anglicku
 • vysoká účasť a úspešnosť žiakov v súťažiach predmetových olympiád v rámci SR aj v zahraničí
 • študentské výmeny: Nemecko – Poľsko – Ruskospolupráca s vedecko-výskumnými a akademickými pracoviskami doma a v zahraničí
 • výhody
 • možnosť výberu z 5 cudzích jazykov
 • prírodovedné a jazykové laboratória
 • spoločenská aula
 • multimediálne učebne
 • lyžiarsky, snowboardový a plavecký kurz
 • telocvičňa
 • jedáleň (výber z 2 jedál)
 • jazyková škola (ICJ)
Krúžky 
 • možnosť výberu z 58 krúžkov
 • predmetové olympiády
 • športové krúžky
 • divadelné, kultúrne, folklórne a mnohé iné záujmové krúžky
Študijné odbory
 
4-ročné štúdium (7902 J)
 • pre absolventov 9. ročníka ZŠ
 • v 3. ročníku možnosť výberu zamerania na prírodovedné alebo spoločenskovedné predmety (6 voliteľných seminárov)
 • vo 4. ročníku možnosť výberu z 22 voliteľných predmetov v rámci alternatívneho učebného plánu
5-ročné bilingválne anglické štúdium (7902 J 74)
 • pre absolventov 8. a 9. ročníka
 • výučba v anglickom jazyku: biológia, geografia, dejepis, občianska náuka, umenie a kultúra, matematika
 • maturita na úrovni C1
 • možnosť presadiť sa na prestížnych zahraničných univerzitách a pracovných pozíciách
 
 
Fotogaléria aktivít študentov školy:
IČO16091
Názov spoločnostiIUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela, n.f.
AdresaJirásková 12, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa