Poliklinika ČK PLUS Alian s.r.o

31465
Kontaktné údaje Poliklinika ČK PLUS Alian s.r.o
 • http://www.alian.sk
 • +421 948 010 844 Bardejov
 • +421 948 550 927 Poprad
 • +421 948 581 234 Stropkov
 • Bardejov
 • Sv. Jakuba 20
 • 085 01
ALIAN s.r.o. sa stará o Vaše zdravie už od roku 2004. Sme zoskupenie ambulancií, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom na vysokej úrovni. V našich rukách sa o Vás postarajú špičkoví odborníci s kvalitnou technikou, čo znamená ideálne spojenie pre maximálne zabezpečenie Vášho zdravia. Neštátne zdravotnícke zariadenie ALIAN s.r.o spĺňa dostupnosť liečebno-preventívnej starostlivosti v rozsahu sieti poskytovateľov lekárskej starostlivosti v oblasti internej medicíny, starostlivosti o pacienta s cievnymi ochoreniami (artérie, žily a lymfatické cievy), ochorenia srdca a problémy imunologické a alergologické. 
 
Každý pacient, ktorý sa rozhodne pre návštevu ALIAN s.r.o. si u nás nájde od objednania sa, diagnostiku, liečbu, rehabilitáciu, doliečenie a dlhodobé sledovanie chronicky chorých, ucelený systém so vzájomnou komunikáciou medzi odborníkmi s možnosťou dodiagnostikovania aj na vyšších pracoviskách na základe dobrých vzťahov s odborníkmi na celom Slovensku.
 
Alian s.r.o. používa najmodernejšie prístroje pre zabezpečenie čo najkvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. Každá ambulancia sa špecializuje na vyšetrenie podľa odborného zamerania ambulancie. Starostlivosť je poskytovaná ambulantnou formou po predchádzajúcom objednaní pacienta. Na základe vlastného rozhodnutia poskytujeme pacientom nadštandardný systém pri poskytovaní špecializovanej a inej ambulantnej zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia alebo podľa rozhodnutia VÚC nehradenej z verejných zdrojov. V rámci nadštandardného systému pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti si môžete vybrať z ponúkaných služieb (niektoré služby sú platené podľa cenníka ambulancie, ktorý je k dispozícii na každej ambulancii podľa typu služieb): 
 • objednávací systém presne na deň a na čas podľa dohody so zdravotnou sestrou
 • podávanie infúznej liečby mimo rozsah, hradenej z verejnej zdravotnej starostlivosti v kľudných priestoroch zvlášť na to určených, bez rušenia inými pacientami, so starostlivosťou zdravotnej sestry určenej iba na tieto úkony s možnosťou dohody na presný čas a deň podľa Vášho výberu
 • zabezpečíme Vám následnú zdravotnú starostlivosť (ďalšie diagnostické doriešenie) na špecializovaných ambulanciách zabezpečíme Vám konziliárne vyšetrenia zabezpečíme Vám prijatie do ústavného zariadenia podľa konzultácii a dohody s Vami poskytujeme Vám nadštandardný prístup na základe Vašich očakávaní a individuálnych požiadaviek
Zoznam ambulancií BARDEJOV
Ambulancie POPRAD
Ambulancie STROPKOV
 • Imuno-alergologická ambulancia – Stropkov – MUDr. Džupinová
 
BARDEJOV:
Poliklinika ČK PLUS
Sv. Jakuba 33,
085 01 Bardejov
Recepcia: 054/759 81 58
Tel. pre objednávanie (po 10:00): 054/472 20 04
Fax: 054/472 34 64
Mail: poliklinikack@gmail.com; alian@stonline.sk 
 
STROPKOV: 
Poliklinika Stropkov
Hviezdoslavová 34,
091 01 Stropkov 
Telefón: 0948 581 234  
 
POPRAD:
Polyfunkčná budova pri autobusovej stanici
Jiřího Wolkera 466/141. poschodie
058 01 Poprad
Telefón: 0948 550 927
IČO36490008

Otváracie hodiny Poliklinika ČK PLUS Alian s.r.o

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa