NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov

25664
Kontaktné údaje NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov
  • Bardejov
  • Sv. Jakuba 21
  • 085 01
NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť na základe Rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja. Spoluzakladateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a HUMANITA, n.o.
 
NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov je všeobecnou nemocnicou, ktorej poslaním je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, primárnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, lôžkovej zdravotnej starostlivosti a lekárenskej zdravotnej starostlivosti.
 
NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov má 335 lôžok. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na 12 lôžkových oddelenia. Ambulantná starostlivosť je vykonávaná v 51 ambulanciách. Liečebno-preventívnu starostlivosť poskytuje pre spádovú oblasť okresu Bardejov pre takmer 75 tisíc obyvateľov.
 
V odboroch traumatológia, neurológa a psychiatria poskytujeme zdravotnú starostlivosť aj pre okresy Svidník a Stropkov, t.j. spádové územie 120 tisíc obyvateľov a v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia poskytujeme lôžkovú starostlivosť pre celú Slovenskú republiku. V týchto odboroch a na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení tvoria pacienti z iných okresov viac ako 20%.
 
Ročne je v NsP Sv. Jakuba, n.o. odhospitalizovaných 13 422 pacientov, počet výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti je 896, počet operačných výkonov 2490, počet pôrodov 1007 a počet laboratórnych, diagnostických a rehabilitačných výkonov 1 820 280.
 
Pre chronicky chorých pacientov nemocnica zabezpečuje sociálno-zdravotnú starostlivosť na sociálnych lôžkach v Zariadení opatrovateľskej služby s počtom lôžok 17 a v Špecializovanom zariadení s počtom lôžok 20.
 
Požiadavkám klientov sa neustále prispôsobujeme aj prostredníctvom nadštandardných služieb, ktoré sa snažíme neustále skvalitňovať a rozširovať. Našou snahou pri poskytovaní nadštandardných služieb je, aby sme vďaka skúsenostiam a ľudskému prístupu naplnili Vaše očakávania.
 
Najväčšou motiváciou pri poskytovaní týchto služieb sú pre nás klienti, ktorí sa k nám opakovane vracajú, alebo prichádzajú z iných zdravotníckych zariadení. Našou víziou je stať sa akútnou nemocnicou s nadregionálnym postavením, ktorá bude poskytovať starostlivosť o pacienta od narodenia až do staroby v pekných, moderných a dobre vybavených priestoroch, kde zdravotná starostlivosť bude poskytovaná vysoko odborne kvalifikovaným profesionálnym a spokojným tímom. Tým naplníme naše krédo: “Staráme sa o Vaše zdravie“
 
IČO36167908

Otváracie hodiny NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa