DEMOservice

24736
Kontaktné údaje DEMOservice
 • Bardejov
 • Kutuzovova 1006/28
 • 085 01
 
Poskytujeme:
 
OPP - Ochrana pred požiarmi
 • vypracovanie, vedenia a pravidelná aktualizácia dokumentácie OPP v súlade s platnou legislatívou
 • činnosť technika požiarnej ochrany
 • zabezpečenie požiarnej ochrany v obci
 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnej hliadky
 • školenie zamestnancov
 • vybavenie stavieb hasiacimi prístrojmi
BOZP
 • poradenstvo v oblasti BOZP
 • vypracovanie dokumentácie pri zmene legislatívy
 • vykonanie pravidelnej previerky bezpečnosti práce
 • kontrola, značenie a zosúladenie pracovných priestorov s požiadavkami BOZP
 • hodnotenie rizík pre profesie a činnosti
 • pomoc pri spisovaní a šetrení pracovných úrazov
 • vykonávanie školenia zamestnancov v BOZP a požiarnej ochrany
Kontroly hasiacich prístrojov
 • kontrola a servis hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody
 • vykonávanie tlakových skúšok vnútorných a vonkajších hydrantov
 • servis značenia a umiestnenia hasiacich prístrojov
Ďalšie služby
 • kontrola a čistenie komínov
 • frézovanie komínového dechtu rôznych typov komínov
 • odborné poradenstvo
Zabezpečujeme
 • odborná príprava protipožiarnych hliadok
 • pracovná zdravotná služba (PZS)
IČO47524243

Otváracie hodiny DEMOservice

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa