Obchodná akadémia Bardejov

19380
Kontaktné údaje Obchodná akadémia Bardejov
 • Bardejov
 • Komenského 5
 • 085 01
Chceš sa stať ekonómom, manažérom, účtovníkom, podnikateľom, finančným a daňovým poradcom, pracovníkom cestovného ruchu?
Príď k nám! 
 
Škola ponúka tieto študijné odbory:
 
Pre žiakov 9. ročníka ZŠ
Odbor 6325 M ekonomické lýceum s rozšíreným vyučovaním informatiky
 • štúdium je základom ekonomického odborného zamerania obchodnej akadémie
 • absolvent študijného odboru ekonomické lýceum je pripravený do ekonomickej praxe a na vysokoškolské vzdelanie ekonomického, právneho, pedagogického a iného zamerania...
 • počas štúdia absolvent získa teoretické a praktické vedomosti z oblasti ekonomiky, účtovníctva, administratívy a korešpondencie, daňovej sústavy, cestovného ruchu, bankovníctva, právnej náuky, marketingu, manažmentu, a pod.
 • štúdium v tomto odbore je rozšírené o hodiny informatiky so zameraním na programovanie
 
Pre dospelých – absolventov SŠ s ekonomickým zameraním
Odbor 6332 Q daňové služby
 • 2-ročné vyššie odborné štúdium ukončené absolutóriom (absolventskou skúškou) s titulom „DiS.“ (diplomovaný špecialista)
 • tento študijný odbor je určený pre absolventov stredných škôl s ekonomických zameraním
 • štúdium prebieha prezenčnou aj dištančnou formou
 • štúdium môže byť realizované dennou alebo večernou formou
 
Pre dospelých – absolventov gymnázií a iných SŠ
odbor 6317 N obchodná akadémia
 • 2-ročné pomaturitné štúdium
 • tento študijný odbor je určený pre absolventov gymnázií, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole, prípadne pre absolventov iných stredných škôl s maturitnou
 • absolvent tohto študijného odboru získa základné ekonomické vzdelanie, pre vykonávanie ekonomickej praxe
 • štúdium môže prebiehať dennou alebo večernou formou
 
Kde sa môžete uplatniť po ukončení štúdia?
• všade tam, kde je potrebné spracovať ekonomickú agendu: v súkromných firmách, v štátnej a verejnej správe, v bankách, poisťovniach, v sociálnom sektore, v justícii, v zdravotníctve, v cestovnom ruchu...
• väčšina našich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách ekonomického, právneho, pedagogického, technického a iného zamerania
 
Fotogaléria:
 
 
 
IČO31953581
Názov spoločnostiPriatelia Obchodnej akadémie, n.f.
AdresaKomenského 5, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny Obchodná akadémia Bardejov

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa