Úprava okolia pri Gréckokatolíckom kostole na Vinbargu

10x
25. September 2017
Okolie Gréckokatolíckej farnosti bl. P.P.Gojdiča a Vasiľa Hopku dostane novú tvár.