Rekonštrukcia chodníka pri OD Centrum

18x
25. September 2017
1. fáza: odstránenie predajných stánkov (polovica júna 2014) a odstránenie plota