Výstava maturitných prác SSOŠ v Bardejove

21x
25. September 2017
Výstava maturitných prác SSOŠ v Bardejove v Poľsko-slovenskom dome.