Horný hrad v rekonštrukcii, vzniká nová zóna

13x
25. September 2017
Mesto Bardejov v posledných piatich rokoch preinvestoval viac ako 10 miliónov eur z grantov a iných zdrojov na obnovu pamiatok zapísaných do zoznamu UNESCO. Horný hrad stojí pri vstupe do mesta a podľa archeológov zanikol niekedy v druhej polovici 15. storočia. Pri rekonštrukcii ako prvé prebehlo odstraňovanie asfaltových povrchov a vzápätí sa odštartovali aj práce na archeologickom výskume. Vo februári 2017 je možné zhliadnuť už prvé podobu, ako bude zóna vyzerať. Projekt rekonštrukcie Horného hradu rieši obnovu hradobného opevnenia, jeho využitie a zapojenie do infraštruktúry mesta.