Prezentácia publikácie Karpatský front 1914/1915 v Bardejove

9x
25. September 2017
V Bardejove dňa 9.2.2017 v priestoroch Poľsko-slovenského domu bola prezentovaná publikácia Karpatský front 1914/1915 a následne boli prezentované dve prednášky. Mgr. Martin Drobňák sa vo svojej prednáške zameral na priebeh bojových operácií na Karpatskom fronte 1914/1915 s prihliadnutím na dnešné územie Slovenska. PhDr. Radoslav Turik sa následne vo svojej prednáške venoval účasti Slovákov v rakúsko-uhorskej armáde s dôrazom na ich nasadenie v Karpatoch v rokoch 1914/1915. F. Hažlinský