Vystavuje Przemyslaw Niepokój-Hepnar

7x
25. September 2017
V galérii Poľsko-slovenského domu sa uskutočnila dňa 7.2.2017 vernisáž výstavy poľského fotografa. Ako sa vyjadril Przemyslaw Niepokój-Hepnar: "Som veľmi dojatý, že môžem reprezentovať svoju krajinu, svoju vlasť, združenie, v spoločnosti priateľov, ktorí sú so mnou pri dobrom alebo zlom. Ďakujem a som veľmi rád, že môžem vystavovať práve v Bardejove.“ Tento úspešný poľský fotograf vystavoval svoje fotografie už na viacerých fotografických výstavách a súťažiach, kde získal rôzne ocenenia. F. Hažlinský