Vláda rokovala v Bardejove

1266x
10. Apríl 2019
V Bardejove sa v stredu desiateho apríla zišla vláda Slovenskej republiky. Na výjazdovom rokovaní sa najprv stretla so starostami obcí z bardejovského okresu. Následne sa premiestnila z Poľsko-slovenského domu do priestorov mestského úradu, kde sa zaujímala o realizáciu akčného plánu v okrese, ktorý schválila v lete minulého roka.
 
Jeho cieľom bolo zníženie nezamestnanosti a vytvorenie 1370 pracovných miest do roku 2022. Z plánu sa doposiaľ podarilo obsadiť už viac ako polovicu miest, čo je pomerne vysoké číslo za deväť mesiacov.
Najviac ľudí našlo prácu v obuvníckom priemysle, takisto v samospráve i v strojárstve.
 
„Nezamestnanosť klesla z necelých 12,3 na zhruba 10,6 percenta. Tento akčný plán je rozložený na 5 rokov, pričom ambíciou je dosiahnuť celkovú mieru evidovanej nezamestnanosti na 8,78 percenta. Za necelý rok sa podarilo vytvoriť 723 nových pracovných miest, čo je rekordne veľa. Čerpá sa 15 miliónov eur, z regionálneho príspevku je to 861 tisíc eur, čo hodnotíme veľmi pozitívne. Bardejovský okres patrí k najväčším najmenej rozvinutým okresom, má 86 obcí a na mesto Bardejov sú kladené zvýšené nároky. Je akési hlavné mesto pre okres. Rozdelili sme aj dotácie pre mesto a obce, nad rámec 1 milióna eur boli schválené ešte 2 veľké dotácie pre Bardejov i pre jednu menšiu obec,“ uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.
 
„Tento okres potrebuje väčšie investície. Bardejov je sústredený na obuvnícky priemysel, dnes sa zdá, že ide do popredia aj strojárenský priemysel. Aj v uplynulom období trend znižovania dlhodobo nezamestnaných pokračoval. Za posledné štyri roky prácu našlo 3000 dlhodobo evidovaných a z nich skoro 50 percent, ktorí boli viac ako štyri roky v evidencii úradov práce. Vo väčšine Rómovia. Prejavilo sa to v pozitívnych číslach, ubudli osoby v hmotnej núdzi. Našli prácu, robia, niektorí ešte poberajú dávku v hmotnej núdzi,“ ozrejmil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.
 
„Som rád, že od schválenia akčného plánu v minulom roku pribudnú do dvoch rokov takmer 300 pracovných miest, ktoré budú stabilné. Teší nás, že aj v Tarnove vzniká závod, chcú tam vytvoriť ďalších 150 pracovných miest. Som rád, že sa takto ujíma. Zvýšená zamestnanosť, stabilita rodiny, transformácia regionálneho školstva. Hlásia sa nám aj vysoké školy technického smeru, ktoré by radi sa skontaktovali s investormi a založili vedecko-výskumnú spoluprácu. Chceme, aby kvalitné mozgy ostávali u nás,“ uviedol primátor Bardejova Boris Hanuščak.
 
Vláda pre okres Bardejov, ktorý bol zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov v roku 2017, vyčlenila milión eur, ktorý priamo na Hornom Šariši navýšila o ďalších takmer 300 tisíc. Päťtisíc eur získa obec Janovce, 120 tisíc eur bude použitých na zlepšenie podmienok v Hnedom priemyselnom parku a 170 tisíc eur na vytvorenie atletickej dráhy, ktorá v Bardejove chýba.
 
„V okrese Bardejove sa nenachádza ani jedna atletická dráha a na výchovu nových talentov je to nevyhnutné. Vláda prispeje tiež na Hnedý priemyselný park, slúžiť bude na infraštruktúru a na pracovné podmienky hlavne pre ženy, ktoré tam pracujú,“ informoval Raši.
 
„Chceme, aby Hnedý priemyselný park bol pýchou tohto mesta. Chceme tam skvalitniť pracovné podmienky. Globálne otepľovanie spôsobilo, že sanitky chodili k dehydratovaným a odpadnutým ženám. Viedol som viacero rokovaní, nedopracovali sme sa ku kompromisu. Vybudujeme tam aj kvalitnú cestu. Požiadali sme aj peniaze na atletický tartanový ovál. Ako začiatok mikro atletického štadióna. Chceme vláde poďakovať,“ prezradil Hanuščak.
Zasadanie vlády sa nieslo aj v duchu činnosti splnomocnenca vlády pre rómske komunity za rok 2018. Ábel Ravasz prezradil, čo je nové v otázke integrácie rómskych komunít.
 
„Myslím si, že v legislatívnej oblasti sme boli veľmi aktívni, v oblasti zamestnanosti sa zmenili podmienky pre ľudí, ktorí sa zamestnajú z hmotnej núdze, teraz majú vyššiu a dlhšiu podporu. Upravili sme niekoľko kľúčových zákonov, napr. v oblasti protidrogovej politiky, bojujeme proti drogám chudoby, napr. toluén, herba, čo je náhrada za marihuanu. Zmenili sme aj zákon o hazarde, ľudia, ktorí dostávajú štátne dávky, by sa už nemali objavovať v herniach,“ povedal Ravasz a pokračoval.
 
„Ďalej implementujeme projekty, primárne z eurofondov. Posielame priamo do rómskych komunít terénnych pracovníkov, rôzne hliadky. Chceme zachovať tieto pracovné miesta. Aj obce tohto okresu využívajú investičné projekty, budujeme komunitné centrá, materské školy.“