Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo v Zborove

1139x
16. December 2018
V zasadačke Obecného úradu v Zborove sa uskutočnilo slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Po zaznení hymny Slovenskej republiky predsedníčka miestnej volebnej komisie Adela Hložeková oznámila výsledky komunálnych volieb.
 
V nich najviac hlasov získal Ján Šurkala, ktorý na starostovskej stoličke vystriedal odchádzajúceho starostu Jána Lukáča. Ten novozvolenému starostovi odovzdal insígnie a následne sa už nový starosta obce Zborov Ján Šurkala ujal svojej funkcie.
 
Následne deviati poslanci zložili poslanecký sľub. Obec Zborov budú zastupovať: Marek Kuruc, Rastislav Juraši, Miroslav Balon, Eduard Dvorščák, Slavomír Geffert, Mária Kaňuchová, Marián Štefurik, Matúš Minčák a Andrej Horbaj. Posledný menovaný sa zastupiteľstva nezúčastnil a sľub poslanca zloží na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva.
 
Starosta Ján Šurkala poveril poslanca Rastislava Jurašiho zastupovaním starostu, poslanci zriadili trojčlennú obecnú radu a zriadili deväť komisií obecného zastupiteľstva. Vymenovaní boli aj poverení poslanci na sobášenie.