Prvé zasadanie mestského zastupiteľstva

886x
09. December 2018
Poslanci mestského zastupiteľstva v Bardejove sa zišli na ustanovujúcom zasadnutí. Slávnostný sľub zložil znovuzvolený primátor Boris Hanuščak, štrnásť doterajších a jedenásť nových poslancov.
 
Zasadnutie odštartovalo hymnou Slovenskej republiky, nasledovalo vystúpenie Vasiľa Hudáka, predsedu miestnej volebnej komisie, ktorý prečítal výsledky volieb do orgánov samosprávy konajúce sa 10. novembra s účasťou 45% oprávnených voličov.
 
Po vyhlásení výsledkom slávnostný sľub zložiť primátor Boris Hanuščak, ktorý vo voľbách získal 4838 hlasov. Nasledovalo zloženie sľubu všetkých 25 poslancov – 14 doterajších a 11 nových. Poslanci si prevzali osvedčenia o zvolení a mandát potvrdili svojim podpisom.
 
Po prestávke pokračovalo zasadnutie schválením programu, voľbou návrhovej komisie a návrhom na poverenie výkonom funkcie sobášiacich.
 
Vytvorené boli aj dva kluby – Demokratický klub má 11 členov a klub My má 5 členov. Zvyšní deviati poslanci nie sú zaradení doposiaľ v žiadnom klube.
 
Demokratický klub tvoria: Marek Šimco (predseda), Slavomír Hudák, Pavol Bicák, Peter Hudák, Stanislav Soroka, Juraj Bochňa, Ján Fotta, Marek Hudák, Martin Šmilňák, František Tkáč, Veronika Marková
 
Klub My tvoria: Mária Ferková (predsedníčka), Anton Duchnovský, Milan Pilip, Maroš Micenko, Alexander Starinský
 
Sobášiaci nasledujúce štyri roky budú: Juraj Bochňa, Andrej Havrilla, Eva Hudáková, Peter Petruš, Milan Pilip a Vladimír Savčinský
 
Staronoví poslanci: Martin Šmilňák, Veronika Marková, Slavomír Hudák, Ján Fotta, František Tkáč, Juraj Bochňa, Andrej Havrilla, Jozef Pasternák, Vladimír Savčinský, Eva Hudáková, Peter Petruš, Miloš Dvorský, Milan Pilip, Slavomír Krok
 
Novozvolení poslanci: Pavol Goriščák, Michal Hanko, Mária Ferková, Alexander Starinský, Anton Duchnovský, Maroš Micenko, Stanislav Soroka, Peter Hudák, Pavil Bicák, Marek Hudák, Marek Šimco