Školáci a škôlkári v Bardejovskej Novej Vsi i v Smilne sa tešili, prišiel Mikuláš

998x
09. December 2018
Svätý Mikuláš opäť navštívil detičky z Materskej školy Slniečko v Bardejovskej Novej Vsi a detičky zo škôlky a školy v obci Smilno.
 
Mikuláš s plným batohom sladkostí a ovocia v doprovode anjela a čerta zavítal do jednotlivých tried, kde ho netrpezlivo čakali zvedavé deti. Po príchode mu zaspievali mikulášske piesne a zarecitovali básničky.
 
Svätého Mikuláša po štvrtý krát zorganizovali členovia Slovenskej národnej strany v Bardejove na čele s predsedom okresnej rady a poslancom mestského zastupiteľstva v Bardejove Pavlom Goriščákom.
 
Ten uviedol, že rok mu ubehol veľmi rýchlo a na odovzdávanie balíčkov sa veľmi tešil on, aj jeho tím. Poďakoval Slovenskej národnej strane za sponzorovanie Mikulášskych balíčkov.
 
Aj takouto formou spríjemnili deťom sviatok svätého Mikuláša. Poďakovanie patrí aj Mikulášovi, alias Rastislavovi Feciľákovi, čertíkovi Šimonovi Kaščákovi a anjelikovi Majke Madzinovej.