Bardejovskí poslanci vo volebnom období zasadali poslednýkrát

632x
03. December 2018
Hymnou Slovenskej republiky odštartovalo posledné zasadanie mestského zastupiteľstva. Po úvodných schválených bodoch boli z rokovania stiahnuté návrhy zmien a doplnkov všeobecne záväzných nariadení mesta o určení náležitostí miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.
 
Nasledovala rozsiahla rozprava k šiestej zmene rozpočtu mesta na rok 2018 týkajúci sa rozpočtov príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb a zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu do obchodnej spoločnosti Bardterm vo výške tristo tisíc eur.
 
Viacerí poslanci sa zhodli na stanovisku, že rokovať o takýchto bodoch by malo už nové zastupiteľstvo, nie to dosluhujúce. Vystúpili aj občania Bardejova, ktorým sa taktiež nepáčilo, že o pomerne veľkej sume má rozhodovať ešte zastupiteľstvo, ktoré končí štvorročný volebný cyklus.
 
Poslanci napokon schválili 87 tisíc eur pre Bapos a zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu do spoločnosti Bardterm. Nasledovalo vystúpenie vedúceho oddelenia ekonomiky, ktorý už čoskoro prevezme štafetu po dosluhujúcom hlavnom kontrolórovi mesta.
 
V závere si slovo zobral primátor mesta Boris Hanuščak, ktorý poďakoval všetkým poslancom i zamestnancom mesta za úspešne zvládnuté štvorročné obdobie a zaželal všetko dobré do nasledujúceho obdobia.
 
Nové ustanovujúce mestské zastupiteľstvo sa uskutoční v utorok 4.12.2018 so začiatkom o 9.00 hod.