Imatrikulácia prvákov Hotelovej akadémie

766x
16. November 2018
V priestoroch Obradnej siene Mestského úradu v Bardejove a v telocvični pri Hotelovej akadémii sa uskutočnila imatrikulácia nových prvákov. Po slávnostnej časti si tretiaci pripravili pre prvákov zábavné aktivity. Dopoludnie bolo úspešné, prebiehalo vo výbornej nálade a všetci prváci boli úspešne prijatí do cechu študentov školy.
(foto: HA)