Rusínsko-ukrajinská pieseň v Bardejove

875x
30. Október 2018
Regionálna rada Zväzu Rusínov a Ukrajincov Slovenskej republiky v Bardejove, oddelenie kultúry MsÚ v Bardejove a Reštaurácia Astra v Bardejove pripravili ďalšie stretnutie s rusínsko-ukrajinskou piesňou pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
 
V bohatom programe sa postupne predstavili ženské spevácky skupiny Bilovežanka, Stebničanka, Lukivjanka.
V sólo a duo spevoch Helena a Kamila Oláhová, Mária Chomová, Monika Soroková, Oksana Haromová, Mária Miková i Anna Peregrimová.
 
Moderátorkou akcie bola Mária Gmitterová.