Zabudnuté okná synagógy

976x
21. September 2018
Mladý parlament v Bardejove v spolupráci s Výborom pre zachovanie židovského dedičstva v Bardejove usporiadali dňa 20. septembra 2018 ojedinelé podujatie s cieľom vyčistiť zabudnuté okná židovskej synagógy Chevra Bikur Cholim.
 
Táto významná stavba, ktorá slúžila bardejovskej židovskej komunite od roku 1929 a zachovala sa ako jediná v originálnej podobe, sa nachádza na Kláštorskej ulici v Bardejove. O synagógu sa od roku 2006 zanietene stará pán Cyril Bogoľ s manželkou.
 
Prvotná iniciatíva prišla od študentov Súkromného gymnázia v Bardejove, predsedu Mladého parlamentu Jakuba Boruva a jeho spolupracovníčky Bianky Terjékovej. Spolu s ďalšími študentami navštívili počas minulého školského roka synagógu Bikur Cholim a počas prehliadky postrehli potenciál na zveľadenie tejto úctyhodnej pamiatky.
 
Keď sme sa na začiatku septembra rozhodovali pre vhodný dátum, vzhliadnuc na kalendár, uvedomili sme si taktiež zaujímavú symboliku, ktorú toto obdobie prináša. Len minulý týždeň sme slávili Deň študentov a tento týždeň je v celej Európe venovaný dobrovoľníctvu.
 
Ešte významnejšia je však židovská symbolika, keďže od 9. do 11. septembra sa oslavoval židovský Nový rok Rosh Hoshanah a v predvečer podujatia, 19. septembra sa konal Sukkot, teda židovský významný sviatok označovaný ako Deň zmierenia.
 
V roku 1938 sa tri týždne po konci tohto židovského sviatočného obdobia odohrala zarmucujúca udalosť označovaná dodnes za začiatok holokaustu. V noci 9. novembra 1938 v Nemecku, Rakúsku a v Sudetách ľudia zničili okná 267 synagóg a 7000 vitrín židovských obchodov v týchto krajinách. Kvôli množstvu skla pokrývajúcom ulice je táto udalosť dodnes označovaná ako Krištáľová noc. Túto symboliku sme na úvod podujatia zdieľali so študentami, ktorí sa v hojnom počte zúčastnili podujatia.
 
Spolu 22 mladých ľudí sa podieľalo na prácach v synagóge, aby skrášlili a priniesli ešte viac svetla do tohto úctyhodného chrámu. Židovská komunita v Bardejove bola významnou entitou mesta počas dlhých desaťročí.
Jej neexistencia by nás mala viesť k jej úcte a práve mladý ľudia sú zárukou, že sa udalosti Krištáľovej noci už nezopakujú. Práve naopak, ich spomienka bude zveľadovaná a ich pamiatka uctená.
(AH, foto: Patrik Kokinda)