Vláda v Bardejove rozdáva peniaze, prebieha rokovanie

1965x
04. Júl 2018
V Bardejove dnes (v stredu, 4.7.2018) vôbec po prvýkrát zasadala vláda Slovenskej republiky. Na programe dňa boli dva body. Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa.
 
V úvode sa krátko pred deviatou hodinou ráno premiér Slovenska Peter Pellegrini stretol v Poľsko-slovenskom dome so starostami z okresu Bardejov.
 
O hodinu sa presunul na mestský úrad, kde prebiehalo rokovanie vlády a po pätnástej hodine sa spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom dostavil do Dlhej Lúky, kde slávnostne otvoril vynovený most pre motorové vozidlá.
 
Na stretnutí so starostami obcí prebehla diskusia o problémoch s nevysporiadanými pozemkami Slovenského pozemkového fondu v obciach, ktoré blokujú ich rozvoj. Premiér uviedol, že pozemky Slovenského pozemkového fondu v intraviláne obcí by mali prejsť do ich vlastníctva, no štát by nad nimi mal stále dohľad.
 
„Musím povedať, že sme boli efektívny. Rokovanie bolo konštruktívne, otvorené. Išli sme po podstate veci. Našim cieľom je meniť aj tento región k lepšiemu. Pokúsiť sa výrazne znížiť nezamestnanosť, vytvárať podmienky, aby tu vznikali zaujímavé pracovné miesta. Aby tí, ktorí tento okres opúšťajú, sa mohli vrátiť naspäť. Aj v okrese Bardejov značná časť zamestnancov pracuje mimo tohto okresu a na určitý čas opúšťa domovy a rodiny,“ uviedol predseda vlády.
 
Cieľom akčného plánu, ktorý vláda dnes na severovýchode Slovenska schválila, je vytvoriť v nasledujúcich rokoch 1370 nových pracovných pozícii. Do tohto regiónu by mohlo pritiecť 169 miliónov eur, z ktorých viac ako 60 miliónov by mohlo pochádzať z európskych zdrojov.
 
Vláda vyčlenila regionálny príspevok, ktorý začne poskytovať už od nasledujúcich mesiacov v objeme 3 765 000 eur, na konkrétne projekty, tak ako sú uvádzané priamo v akčnom pláne a ktorý by mali zabezpečiť nové pracovné miesta,“ pokračoval P. Pellegrini.
 
„Stále je v hre zdvojnásobenie výroby v spoločnosti Kamax. Firma môže zamestnať ďalších 100 ľudí za zaujímavých podmienok. Priemerný plat robotníckej pozície v tejto firme dosahuje dnes priemer 1000 eur. Spoločnosť je v rokovaní s ministerstvom hospodárstva o poskytnutí investičnej pomoci. Rokovania sú komplikované, ale vláda urobí všetko pre to, aby rokovania dopadli úspešne. Zároveň prebiehajú rokovania s ďalšími investormi o poskytnutí investičnej pomoci, tie prebiehajú hladko a je predpoklad, že ak splnia všetky zákonom stanovené podmienky, tak budú podporené a môže tu vzniknúť značná časť nových pracovných miest,“ uviedol Pellegrini.
 
Vláda pre Bardejov pripravila aj prekvapenie – mestu poskytne návratný príspevok 800 tisíc eur na dobudovanie plavárne a športového areálu na sídlisku Vinbarg.
 
Ďalší milión eur vláda rozdá 69 vybraným akútnym projektom, nielen pre Bardejov, ale aj pre okolité obce. Najviac z nich pôjde na revitalizáciu nábrežia Tople (220 tisíc eur) i na realizáciu inžinierskych sietí v Hnedom priemyselnom parku.