Slávnostné otvorenie Hasičskej zbrojnice vo Fričkovciach

941x
03. Júl 2018
Na základe žiadosti obce Fričkovce o poskytnutie finančných prostriedkov bola zo strany Ministerstva vnútra SR v roku 2018 poskytnutá dotácia na projekt „Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Fričkovce“.
 
V rámci neho sa zrealizovala kompletná rekonštrukcia a modernizácia celej budovy s cieľom dosiahnutia štandardov potrebných na zabezpečenie bežnej prevádzky a vytvorenie vhodných podmienok pre zásahovú činnosť hasičov.
Taktiež v priebehu tohto roka bol zo strany MV SR obci pridelený protipovodňový vozík s kompletnou výbavou a zariadením pre výjazd hasičov k povodniam.
 
V snahe minimalizovať náklady na tento projekt sa celá rekonštrukcia realizovala svojpomocne. Na rekonštrukčných prácach sa spolupodieľali zamestnanci OcÚ, občania obce a členovia Dobrovoľného hasičského zboru Fričkovce.
 
Všetkým, ktorí prispeli k spoločnému dielu, patrí úprimné poďakovanie. Slávnostné otvorenie sa konalo dňa 29. júna 2018 za prítomnosti vzácnych hostí a občanov obce Fričkovce. Po ňom nasledoval bohatý kultúrny program, na ktorom vystúpili Ľudová hudba Stana Baláža, Veronika Rabada - známa speváčka a ľudový rozprávač Ander z Košíc.