ZŠ Komenského oslávila štyridsiatku veľkolepo, patrí medzi najlepšie v Bardejove

1319x
09. Jún 2018
Štyridsiate výročie od založenia si pripomenuli na Základnej škole na Komenského ulici v Bardejove. Oficiálne slávnosti sa uskutočnili v športovej hale, kde bol pripravený bohatý program, ktorého sa zúčastnili viaceré významné osobnosti, či už z miestnej samosprávny alebo zo školského prostredia.
 
Prví žiaci prešli bránami školy začiatkom septembra 1977 a prvotný názov bol Prvá základná deväťročná škola v Bardejove. Škola žila okrúhlym výročím počas celého školského roka. Prebiehali rôzne súťaže a mnohé aktivity a slávnostná akadémia bola ich vyvrcholením.
 
Ocenení boli viacerí bývalí pedagógovia, ktorí sa pričinili o dobré meno školy. Primátor mesta zároveň odovzdal riaditeľovi školy Cenu primátora mesta.
 
Prvým riaditeľom bol Juraj Stach, najdlhšie vo funkcii riaditeľa školy zotrval Štefan Kuča, ktorý školu úspešne viedol viac ako 20 rokov. Súčasným je Ján Mika, ktorý tvrdí, že práca s deťmi je krásna, no náročná.
„Snažíme sa ju robiť zodpovedne, veľmi si vážim aj ocenenie, ktoré nám bolo udelené. Patrí celej škole, všetkým zamestnancom, či už pedagogickým alebo nepedagogickým, pretože práve ich prístup môže za to, kde sa dnes naša škola nachádza, že je školou, ktorá je topkou v tomto meste,“ povedal riaditeľ školy J. Mika.
 
V súčasnosti školu navštevuje 843 žiakov v 37 triedach. V každom ročníku druhého stupňa je trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
 
Populárne sú tiež športové triedy, v ktorých sa žiaci zameriavajú hlavne na atletiku. Základná škola na Komenského ulici v Bardejove sa až štyri krát stala Najlepšou školou na Slovensku. Popýšiť sa môže mnohými prvenstvami nielen v športových, ale aj vo vedomostných súťažiach.