Deň otvorených dverí na Hotelovej akadémii v Bardejove

488x
30. November 2017

Svoje brány prednedávnom otvorila Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove. Po roku tak priestory školy i samotné vyučovanie mohli zhliadnuť prevažne deviataci základných škôl i široká verejnosť. Deň otvorených dverí trval od rána až do poobedňajších hodín a na škole bolo možné zhliadnuť stovky návštevníkov.

Študenti akadémie prezentovali svoje odbory a samotné práce. Rušno bolo v jednotlivých triedach a učebniach, v jedálni a taktiež aj v telocvični školy, kde bol pripravený chodník zdravia, ktorý vytvorili žiaci odboru Výživa a šport.

V školskej jedálni boli pripravené slávnostné tabule, ktoré pripravujú žiaci štvrtých ročníkov, kde sa týmto spôsobom zároveň pripravujú na maturitnú skúšku. Odbory Kuchár a Čašník si pre návštevníkov pripravili rôzne degustácie.

Prevažne žiaci základných škôl kládli stredoškolákom a učiteľom rôzne otázky. Mnohé informácie sa dozvedeli aj o ekonomických odboroch Obchod a podnikanie a Manažment regionálneho cestovného ruchu.

Počas Dňa otvorených dverí vystúpila aj spevácka skupina Melody, ktorá pôsobí na Hotelovej akadémii. Škola úzko spolupracuje s futbalovým klubom Partizán Bardejov, navštevujú ju futbalistky i úspešné futbalistky. Výhodou pre školu je aj dobrá poloha, taktiež študenti majú možnosť absolvovať prax v zahraničí, kde okrem iných skúseností získajú aj tie jazykové.

Deň otvorených dverí na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove sa aj tento rok vydaril.