V Bardejove vystavuje mladý umelec Ján Jonsy Gáll z Košíc

602x
13. Január 2018

V priestoroch výstavnej sieni oddelenia kultúry sa uskutočnila vernisáž k výstave obrazov s názvom Fašiangy, ktorej autorom je Ján Jonsy Gáll. O sprievodný program sa postarala bardejovská tanečná skupina AFCommunity a úvodného slova sa ujal vedúci oddelenia kultúry Martin Choma, ktorý na vernisáži privítal samotného autora i všetkých návštevníkov.

Ján Jonsy Gáll je predstaviteľ mladšej generácie výtvarníkov. Narodil v Košiciach, kde pracuje a tvorí. Popri maľovaní pracuje ako učiteľ na základnej škole. Vo svojej umeleckej činnosti sa venuje grafike, kresbe a predovšetkým maľbe. Avšak rád objavuje aj iné výtvarné techniky.

Charakteristickou črtou jeho tvorby je odvážne používanie farby, ktorá mu umožňuje tvoriť bez zbytočnej opisnosti. Je typickým expresionistom, ktorý svoje pocity a vášne vyjadruje pomocou farieb. Témy jeho diel sú rôzne, no devízou tohto výtvarníka sú predovšetkým stručne poňaté figuratívne motívy, vystihujúce jednotlivé odtiene ľudskej bytosti. V poslednom období svoju tvorbu stále viac zameriava na medziľudské vzťahy a túžby.

Osobitnú tému predstavujú zátišia, mestské uličky či sakrálna tematika. Jeho diela boli ocenené na mnohých výtvarných súťažiach. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných plenéroch a sympóziách. Výstava v Bardejove potrvá do konca januára.