Výstavba futbalového štadióna v Prešove dostala zelenú

1120x
01. Jún 2023

Spoločnosť Futbal Tatran Aréna zverejnila podpísanú zmluvu na výstavbu futbalového štadióna v meste Prešov

(Zdroj: FB Futbal Tatran Aréna) 
 
Stane sa tak na základe kladného stanoviska Protimonopolného úradu k financovaniu výstavby nového štadióna s prehlásením, že sa nejedná o nedovolenú štátnu pomoc. Zmluva bude účinná a platná od 1. júna.

Ako informovala hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová, mesto aktuálne rokuje so spoločnosťou AVA-stav, s. r. o. Galanta ako zhotoviteľom stavby o prevzatí staveniska a o termíne začiatku výstavby.

„V zmysle toho, že zmluva je po zverejnení platná, očakávame od spoločnosti AVA-stav, že nám v najbližších dňoch a týždňoch predloží harmonogram prác, na ktorý bude nadväzovať aj harmonogram čerpania jednotlivých finančných zdrojov. Po schválení tohto harmonogramu a odovzdaní staveniska sa začne s výstavbou,“ uviedla Rácová.
 
 (Zdroj: FB Futbal Tatran Aréna)

Snahou je dodržať zmluvné podmienky a o 18 mesiacov ukončiť výstavbu futbalového štadióna. „Termín realizácie je platný na základe memoranda medzi mestom Prešov a Slovenským futbalovým zväzom (SFZ), ktoré Prešov ustanovuje ako miesto konania Majstrovstiev Európy U21 vo futbale v roku 2025,“ pripomenula hovorkyňa.

Dodala, že v tomto smere bude taktiež dôležité rokovanie Správnej rady Fondu na podporu športu (FNPŠ) o schválení dotácie vo výške približne 4,8 miliónov eur na dofinancovanie výstavby štadióna. „V prípade, že FNPŠ schváli túto dotáciu, spoločnosť Futbal Tatran Aréna, ktorá je staviteľom a investorom celého projektu, bude mať zabezpečené finančné krytie na celú stavbu,“ uviedla Rácová.
 
(Zdroj: FB Futbal Tatran Aréna)  

Nový futbalový štadión má vystavať spoločnosť AVA-stav, s.r.o. Galanta ako víťaz verejného obstarávania v dvoch etapách za celkovú sumu 21,21 miliónov eur bez DPH (25,45 miliónov eur s DPH). V rámci prvej etapy prác má za vysúťaženú cenu 16,38 miliónov eur bez DPH (19,66 mil. eur s DPH) vyrásť hlavná tribúna s hľadiskom pre 1800 ľudí a potrebná infraštruktúra.

Financovanie tejto etapy je zabezpečené z prostriedkov mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja, ktoré na to vyčlenili zhodne 7,14 miliónov eur. Dotácia SFZ predstavuje 2,4 milióna eur. V druhej časti majú byť za 4,83 miliónov eur (5,8 mil. eur s DPH) dobudované zvyšné tribúny na plnú kapacitu takmer 6 500 miest. Nový štadión má spĺňať kritéria UEFA tretej kategórie.
(12:05, red.) 
Diskusia
Pridať komentár