Majáles v MŠ „Kvapôčka“

2281x
25. Máj 2023
„Bulo, že to hojaja, teho ročku na mája...“
Kolektív učiteliek MŠ 
 
A veruže to bola poriadna zábava. Materská škola „Kvapôčka“ na Komenského ulici v Bardejove usporiadala pri príležitosti Dňa rodiny MAJÁLES, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.  
 
Celé predstavenie sa nieslo v duchu ľudových tradícií a remesiel. Kedysi tradičné činnosti, ktoré ľuďom zabezpečovali obživu, nahradili nové moderné technológie, ale zabúdať na ne by sme nemali.  
 
Remeslo má zlaté dno. Toto príslovie poznali a používali naši predkovia už odpradávna a často ho pripomínali aj svojim deťom pri ich domácej výchove, aby sa vedeli v dospelosti uplatniť. Vyjadrovali ním múdrosť, že to, čo človek svojimi rukami vytvára, mu dokáže zabezpečiť obživu vo svojom živote. 
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU: 
 
Pani učiteľky pri vzdelávaní deťom pripomínajú význam a spoločenskú hodnotu tradičných remesiel. Dôkazom toho boli aj jednotlivé čísla každej triedy. Predstavili sa nám remeslá ako sú: peciari, kováči, prútikári, medovnikári, obuvníci a včelári. Deti svojim spevom, tancom i hovoreným slovom vyčarili úsmev na tvárach všetkých prítomných. Silné emócie – radosť a smiech sa prelínali s láskou a úctou voči všetkým prítomným.  
 
Cieľom tejto vydarenej akcie bolo aj spojiť rodiny. Rodičia, starí rodičia, súrodenci či tety a ujovia si v tejto uponáhľanej dobe našli čas pre svoje deti a prišli na školský dvor materskej školy.  
 
Obrovská vďaka patrí všetkým pani učiteľkám, ktoré pod vedením pani riaditeľky Mgr. Natálie Bombovej nacvičili s našimi deťmi krásny program. Ďakujeme, že tak pomáhate deťom rásť. V závere podujatia sa nám predstavili miestni remeselníci a my sme si mohli tradičné remeslo nielen vyskúšať, ale aj zakúpiť si tradičný výrobok. Tešíme sa na ďalšie zážitky, ktoré upevňujú putá detí, rodín i všetkých ľudí navzájom. Dovidenia o rok!
(21:01, Mgr. Zuzana Hanobiková, za rodičov detí MŠ Kvapôčka)
Diskusia
Pridať komentár