Severovýchod Slovenska je náboženskou rezerváciou svetového významu

1153x
24. Január 2023
Okolie Bardejov a Svidníka je nábožensky bohatou časťou Slovenska
 
Bazilika svätého Egídia v Bardejove. (Zdroj: peperlife.sk) 
 
Súvisí to hlavne s historickým vývojom, presunom území a obyvateľstva medzi rôznymi štátnymi útvarmi do ktorých územie patrilo, vysokým počtom národnostných a náboženských minorít, ale aj tradičnou náboženskou toleranciou.
 
Je tu vysoký počet praktikujúcich a veriacich ľudí a s tým súvisiaci aj vysoký počet kostolov a chrámov, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO. Nepriaznivé počasie, ktoré neumožňuje iné aktivity, sa dá využiť práve na návštevu niektorého z kostolov a chrámov. Vychutnajte si ich krásu a mystickosť.
 
„Vyjadrením náboženskej rozmanitosti a silnej tradície je aj pravidelné požehnanie prameňov v Bardejovských Kúpeľoch na úvod kúpeľnej sezóny, ktoré vykonávajú predstavitelia štyroch cirkví pôsobiacich v okrese. Rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a evanjelickej,“ hovorí Radomír Jančošek, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Šariš-Bardejov.
 
V Bardejove a jeho okolí sa nachádza aj veľa sakrálnych pamiatok židovskej kultúry. Dominuje im takzvané židovské suburbium s unikátne zrekonštruovanou starou židovskou synagógou.
 
 
Okrem komplexu Židovského suburbia sa v Bardejove nachádza aj ďalšia židovská synagóga na Kláštorskej ulici. (Zdroj: peperlife.sk) 
 
„V Bardejovských Kúpeľoch sa denne konajú bohoslužby v rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža. V sezóne bohoslužby prebiehajú aj v skanzene - od mája do októbra v gréckokatolíckom drevenom chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky, pravoslávnom drevenom chráme prenesenia ostatkov sv. Mikuláša divotvorcu a v pravoslávnom chráme svätého veľkomučeníka a liečiteľa Panteleimona,“ vysvetľuje Jančošek.
 
Pamiatky historického jadra mesta Bardejov zapísané v roku 2000 do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO prilákajú každý rok tisíce turistov. Ďalšie tisíce návštevníkov vyhľadávajú drevené kostolíky okolí Bardejova a Svidníka, niektoré tiež zapísané v UNESCO.
 
„Ak k tomu prirátame svetoznáme historické Bardejovské Kúpele, wellness zariadenia, skanzeny, cyklotrasy a vojenskú históriu z oboch svetových vojen vo Svidníku a okolí, výsledkom je mimoriadne atraktívny produkt cestovného ruchu severovýchodného Slovenska,“ dodáva Radomír Jančošek.
 
 
Bazilika svätého Egídia v Bardejove. (Zdroj: peperlife.sk) 
 
NAJVÝZNAMNEJŠIE KOSTOLY A CHRÁMY V BARDEJOVE A OKOLÍ:
 
Bazilika svätého Egídia v Bardejove
Výstavba chrámu sa začala v polovici 14. storočia a stavba bazilikálnej časti bola ukončená v roku 1415. V období rokov 1420 až 1427 bola postavená veža chrámu. Pod vedením miestneho staviteľa Urbana došlo k ďalším úpravám a rozširovaniu stavby. Výstavba chrámu bola zavŕšená na konci 15. storočia. V roku 1580 odlial zvonolejár Ján z Tarnowa štvortonový zvon s menom Urban. V priebehu ďalších storočí chrám poškodili požiare, zemetrasenia a bombardovanie v roku 1944. Chrám prešiel mnohými stavebnými rekonštrukciami. V roku 1990 praskli oba chrámové zvony – Urban a Ján a nahradené boli zvonom Jozefom pri príležitosti vyhlásenia chrámu za Baziliku minor.
 
Gréckokatolícky chrám svätého Petra a Pavla v Bardejove
Postavený bol v južnej časti bývalej hradobnej priekopy (dnes Jiráskova ulica) v rokoch 1901 - 1902. Má pozdĺžny jednoloďový priestor s polygonálnym presbytériom, zaklenutý je pruskými klenbami. Hlavný oltár je z roku 1903 a ikonostas z roku 1914.
 
 
Gréckokatolícky chrám svätého Petra a Pavla v Bardejove. (Zdroj: peperlife.sk)  
 
Evanjelický kostol v Bardejove
Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania je klasicistický kostol v Bardejove. Bol postavený v rokoch 1798 – 1808 na ulici Dlhý rad. Chrám je vybavený neogotickým interiérom z 2. polovice 19. storočia. Bol postavený podľa podmienok tolerančného patentu Jozefa II., ktorý umožňoval protestantom postaviť si chrám, tam kde bolo 500 ľudí alebo 100 rodín. Stavba je postavená na základoch, ktoré tvoria dubové koly nabité do štrkového podložia. V zmysle tolerančného patentu bol postavený za severnou hradbou mesta.
 
Kostol svätého Jána Krstiteľa a kláštor Františkánov v Bardejove
Kostol postavili okolo roku 1380 mnísi Augustiniáni. Kláštor sa staval v niekoľkých etapách. V roku 1528 boli Augustiniáni vyhnaní z mesta. Po požiari v roku 1534 zostal kostol opustený a kláštor slúžil ako sýpka. Neskôr ho vyžívali evanjelici a po roku 1686 keď v rámci rekatolizácie objekty prevzali františkáni, kostol zväčšili a rozšírili. Kostol je vyhľadávaným miestom mnohých turistov. Zaklenutie svätyne je gotické, hlavnej lode barokové. Vnútorné zariadenie je neogotické, časť výzdoby je baroková.
 
 
Evanjelický kostol v Bardejove. (Zdroj: peperlife.sk) 
 
Kostol svätej Anny v areáli Cintorína svätej Anny v Bardejove
Pôvodná kaplnka z roku 1822 bola v 90. rokoch 20. storočia prestavaná na kostol. Pri kostole stojí kamenný pamätník z roku 1783. Pamätník bol zhotovený na počesť otvorenia dreveného mosta cez rieku Topľa. V súčasnej dobe je kostol v správe saleziánov.
 
Kostol Povýšenia svätého Kríža v Bardejovských Kúpeľoch
Rímskokatolícky kostol stojí vedľa Ľudového prameňa v malebných Bardejovských Kúpeľoch. Kostol bol postavený v rokoch 1802 - 1831 a má pôdorys kríža. Rozsiahlejšia rekonštrukcia kostola prebiehala v roku 1941 a rekonštrukcia interiéru v roku 1996. Kostol je obľúbeným miestom na rozjímanie pre domácich i kúpeľných hostí.
 
Kostol svätej Rodiny na sídlisku Vinbarg v Bardejove
Rímskokatolícky kostol svätej Rodiny bol postavený na sídlisku Vinbarg v roku 1999. V súčasnosti je v správe saleziánov. Súčasťou Farnosti svätej Rodiny je aj oratórium, ktoré má pod správou rehoľa Saleziánov Don Bosca.
 
 
Skanzen v Bardejovských Kúpeľoch. (Zdroj: peperlife.sk) 
 
Kaplnka svätého Jakuba v Bardejove
Kaplnka bola postavená okolo roku 1820. Vnútri sa nachádza oltár svätého Jakuba s obrazom svätca a Márie Magdalény. Kaplnka je situovaná na cintoríne svätého Jakuba v Bardejove. Cintorín je najstarším zachovaným mestským cintorínom v meste.
 
Chrám svätého prepodobného Serafima Sarovského v Bardejove
Chrám sa začal stavať v roku 1991. Charakteristický je vďaka využitiu byzantského štýlu v modernejšej forme. Spodný chrám je zasvätený svätcom Cyrilovi a Metodovi a vrchný chrám je zasvätený prepodobnému Serafímovi Sarovskému. Chrám sa nachádza sa pod sídliskom Vinbarg.
 
 
Pravoslávny chrám v Bardejove. (Zdroj: peperlife.sk) 
 
Stará židovská synagóga a Židovské suburbium v Bardejove
Stará synagóga v Bardejove bola po rokoch chátrania vďaka komplexnej obnove a reštaurovaniu, ktoré začali v roku 2015, premenená na viacúčelový reprezentatívny priestor a miesto pre kultúru. Hlavná sála budovy je v súčasnosti miestom konania výstav, koncertov, konferencií a prednášok. Dlhodobou prioritou je prepojenie všetkých stavieb areálu takzvaného Židovského suburbia, otvorených plôch a pamätníka holokaustu do kompaktnej zóny svetového kultúrneho dedičstva. Areál zároveň patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky v Bardejove a klenoty cestovného ruchu, ktoré do mesta ročne lákajú tisíce návštevníkov.
 
Bardejovská synagóga je súčasťou takzvaného Židovského suburbia, ktoré je najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove. Komplex židovských rituálnych budov pozostáva zo Starej synagógy, domu zhromaždenia (bet hamidraš), rituálneho kúpeľa (mikve), expanznej veže, kotolne a rekonštruovanej hmoty rituálneho bitúnku. Tieto budovy slúžili duchovným a komunitným potrebám ortodoxnej židovskej komunity so silným vplyvom chasidizmu, ktorá bola šiestou najväčšou na Slovensku v medzivojnovom období.
 
Súbor stavieb sa nachádza v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Bardejov. Stará synagóga bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970, mikve a bet hamidraš v roku 2000. Vtedy bolo zároveň historické jadro mesta Bardejov spolu so Židovským suburbiom zapísané na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
 
 
Zrekonšatruovaný interiér Židovskej synagógy v Bardejovskom Židovskom suburbiu. (Zdroj: archinfo.sk)  
 
Drevené kostolíky v okolí Bardejova a Svidníka
Drevené chrámy sú najvzácnejším skvostom slovenskej ľudovej architektúry. Nachádzajú sa takmer výlučne na severovýchode Slovenska, pričom najviac, až 26, ich je práve v regióne horného Šariša. Pri ich stavbe sa z duchovných dôvodov nesmeli používať klince, ktoré boli spájané s ukrižovaním Krista. Majstri sa preto snažili o zhotovenie pevných drevených spojov, schopných odolať času aj poveternostným vplyvom. V interiéroch dominujú unikátne ikony karpatského typu, osadené do ikonostasov v štýle baroka a rokoka.
 
Spravidla ide o chrámy východného obradu. Najstarším dreveným kostolíkom na Slovensku je však jedinečný rímskokatolícky gotický chrám z 15. storočia v obci Hervartov, ktorý je aj na zozname UNESCO. Z drevených kostolíkov v okolí Bardejova a Svidníka patria medzi UNESCO pamiatky aj rusínske gréckokatolícke chrámy v Bodružali a Ladomirovej. Lokality drevených chrámov: Hervartov, Tročany, Krivé, Lukov, Kožany, Bardejovské Kúpele, Frička, Jedlinka, Varadka, Bodružal, Ladomirová.
 
 
Drevený kostol v Hervartove. (Zdroj: peperlife.sk) 
 
Drevený chrám z Novej Polianky z roku 1763 Gréckokatolícky drevený chrám zasvätený svätej Paraskeve je klenotom skanzenu vo Svidníku. Bol vystavaný v roku 1763. Počas II. svetovej vojny bol značne poškodený. Krátko po rekonštrukcii bol chrám prenesený z obce Nová Polianka do svidníckeho skanzenu.
 
Karpatská drevená cesta Nevšedná turistická atrakcia, ktorou sa Svidník a jeho okolie pýši, je takzvaná Karpatská drevená cesta. Táto atrakcia ponúka návštevníkom putovanie po drevených sakrálnych stavbách ľudovej architektúry, ktoré sa vyznačujú svojou unikátnosťou. Každý chrám je výnimočný a niečím iný. Na tejto ceste určite stojí za to navštíviť aj chrámy v obciach Dobroslova, Havranec, Krajné Čierno, Hunkovce, Šemetkovce, Medvedie, Korejovce, Miroľa, Nižný a Vyšný Komárnik či chrám v najmenšej obci na Slovensku, v Príkrej.
(11:45, red.)
Diskusia
Pridať komentár