Inovatívne vzdelávanie v oblasti krásy a vizáže vďaka Nadácii VSE

1330x
19. November 2022
Inovatívne vzdelávanie v oblasti krásy a vizáže vďaka Nadácii VSE
Lepšie podmienky pre vzdelávanie 
 
Prinášať nové moderné prvky do výchovno-vzdelávacieho procesu je v dnešnej dobe plnej rôznorodých technológií priam nevyhnutné.
 
Preto sme sa aj my, v Súkromnej strednej odbornej škole v Bardejove, rozhodli zapojiť do vyhlásenej prvej grantovej výzvy Nadácie VSE - Podpora malých inovácií a vypracovali sme projekt Inovatívneho vzdelávania v oblasti krásy a vizáže.
 
Sme veľmi radi, že náš projekt zaujal a z celkového počtu vyše 130 vypracovaných žiadostí sme boli vybraní a zaradení medzi 23 úspešných podporených žiadateľov.
 
 
Všetky vybrané projekty sa týkali zlepšenia podpory vedy a vzdelávania, umenia, kultúry alebo oblasti ochrany životného prostredia.
 
V našom prípade sa nám podarilo vytvoriť kvalitné zázemie pre odbornú učebňu na profesionálnu prípravu žiakov študujúcich v odboroch zaoberajúcich sa starostlivosťou o krásu, vizáž, styling a marketing.
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
Žiaci sa naučili pracovať s profesionálnym vybavením, ku ktorému v domácom prostredí nemajú prístup, ani možnosť si ho zaobstarať. Vedia kvalitne spracovať a odprezentovať výsledky svojej práce, ktorú sami zrealizovali za pomoci kvalitného materiálno-technického vybavenia.
 
Zvýšila sa ich odborná úroveň, sebavedomie, sebarealizácia. Naučili sa pracovať s profesionálnym vizážistickým vybavením, softvérmi, fotoštúdiom, fotoaparátom, tlačiarňou.
 
Škole sa podarilo prostredníctvom tohto moderného inovatívneho štýlu vzdelávania zvýšiť aj svoj kredit medzi konkurenčnými školami v meste.
 
Pomocou zmodernizovania vzdelávacieho procesu sa skvalitnila príprava žiakov na ich budúce povolanie a zvýšila sa zároveň aj ich šanca na lepšie uplatnenie sa na trhu práce.
 
Naše ciele, ktoré sme si stanovili na začiatku projektu, sa nám vďaka veľkorysej podpore Nadácie VSE podarilo úspešne dosiahnuť. Celé vybavenie novej modernej učebne, zaobstarané v rámci poskytnutého finančného príspevku z prvej grantovej výzvy VSE, bude aj naďalej využívané počas ďalšieho vzdelávania žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove v rámci rôznych študijných i učebných odborov. Úprimne ďakujeme.
(15:18, Ľ. Daňková)
Diskusia
Pridať komentár