Môj jazyk, moje korene

1292x
16. November 2022
Projekt Okresnej knižnice Dávida Gutgesela venovaný rusínskej národnostnej menšine
 
3. ročník literárno-spoločenského podujatia Môj jazyk, moje korene otvorila pani riaditeľka Mgr. Iveta Michalková slovami: „Okresná knižnica Dávida Gutgesela vníma podporu národnostných menšín za svoje prirodzené poslanie. Vytvárame možnosti a podmienky na zachovanie kultúrnych zvyklostí jazyka a tradícií. Po úspešných projektoch za ostatné roky sme sa opäť rozhodli pripraviť podujatie, ktoré nám pripomenie jazyk a kultúru našich priateľov Rusínov.“
 
Projekt, s rovnomenným názvom, ktorý podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín KULT MINOR, pozostával z troch častí.
 
Prvú časť tvorila súťaž v preklade slovenského umeleckého textu do rusínskeho jazyka a prebiehala od septembra 2022 do vyhodnotenia a zároveň druhej časti projektu, ktoré sa konalo 10. novembra 2022 práve na literárno-spoločenskom podujatí v čitárni knižnice s veľkou účasťou rusínskej národnostnej menšiny. Na podujatie prijali pozvanie tvoriví Rusíni, ktorí prezentujú rusínsku literatúru, hudbu, spev, divadlo, výtvarné či fotografické umenie, a to: nositeľka medzinárodnej ceny za rusínsku literatúru za rok 2015 Ľudmila Šandalová; fotografka, pedagogička, kurátorka a muzeoedukologička Daniela Kapráľová a rusínsky spievajúci básnik, nositeľ medzinárodnej ceny za rusínsku literatúru za rok 2016 Vladislav Sivý.
 
 
Besedu s hosťami viedol regionálny moderátor Peter Reviľák. Literárno-spoločenským podujatím nás pod vedením vyučujúcej Lenky Blaňárovejsvojím spevom sprevádzali študenti z folklórneho krúžku z Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove a slovom knihovníčka OKDG Alžbeta Kutašovičová. Svoju tvorbu nám počas slávnostného večera predstavili aj samotní hostia. Vypočuli sme si piesne Vladislava Sivého, lyrické verše Daniely Kapráľovej a básne pre deti v podaní Ľudmily Šandalovej. Súčasťou projektu je aj výstava Daniely Kapráľovej, ktorá nesie názov Srna v neraji. Široká verejnosť si ju môže pozrieť do 30. novembra 2022 vo výstavnej sieni OKDG.
 
Treťou časťou a zároveň výstupom projektu bude zborníkso všetkými súťažnými prácami. Zborník vypracujeme do konca roka 2022. Verejnosti prístupný bude v tlačenej podobe, ale i na webovej stránke OKDG.
 
Na podujatie prijala pozvanie i vedúca Rusínskej obrody – regionálneho klubu v Bardejove, pani Viera Juričová. S potešením môžeme povedať, že rusínska kultúra, rusínsky jazyk stále žije a že sa ďalej rozvíja.
 
Dokazujú nám to súťažné práce vytvorené v jedinečnej súťaži v preklade slovenského umeleckého textu do jazyka rusínskeho. Obsiahle a povzbudivé vyhodnotenie predniesla vedúca odbornej poroty pani Anna Marhulíková. Účelom bolo vyzdvihnúť menšinový jazyk ako jazyk, s ktorým sa v regióne na východe Slovenska stretávame dennodenne a čím pomôžeme k jeho udržaniu a zviditeľneniu.
 
Súťaž bola určená rôznym vekovým kategóriám a zúčastnilo sa na nej 18 súťažiacich od 14 rokov až po seniorský vek. Nebolo porazených. Porota udelila pamätné listy a ceny poroty za výborný preklad literárneho textu, za výber a výborný preklad literárneho textu, za výbornú literárnu ukážku, za preklad, za originálne obohatenie súťaže a výborný preklad literárneho diela.
 
Súťažiaci si prevzali cenu z rúk pani riaditeľky OKDG Ivety Michalkovej. Rusíni sú nositeľmi rusínskej kultúry na Slovensku a svoju svojbytnosť prejavujú v rôznych odvetviach. Jedným z nich je umenie a práve knižnica je miestom, ktoré imvytvára priestor naplno sa prejaviť.
(14:11, A. Katušovičová, foto: M. Vlkovičová)
Diskusia
Pridať komentár