VIDEO | Komunitná škola AVES má za sebou úvodné dva mesiace

963x
12. November 2022
Dobrý návyk na školu
Pozrite si našu videoreportáž 
 
Komunitná škola AVES v Bardejove vzišla z potrieb rodičov a snahy odborníkov o využívanie inovatívnych prístupov pri vzdelávaní, výchove a rozvoji detí, s dôrazom na zdravý hodnotový, emocionálny a sociálny vývin.
 
Sídli na Poštovej ulici a od septembra ju navštevujú prví žiaci. Prvé dva adaptačné mesiace má škola za sebou a tak sme boli zvedaví, ako si prváčikovia zvykli na nové prostredie a ako vnímajú učiteľky začiatok školského roka.
 
„Pokladáme za dôležité to, aby v prvom rade si deti vytvorili návyk na školu, návyk na udržiavanie školskej tašky, peračníka. Aby si zautomatizovali určité procesy a keď už budú mať toto zvládnuté, keď sa budú navzájom dobre poznať, tak vtedy sa budú v tomto prostredí cítiť bezpečne a vtedy môže začať ten vyučovací proces,“ uviedla Edita Maxinová, manažérka školy.
 
Spoločný kruh
 
Vyučovanie začína ranným stretnutím, na ktorom sa v spoločnom kruhu žiaci dozvedia, čo ich čaká počas celého nového dňa a kde zároveň aktívne počúvajú ostatných. Počas týchto ranných stretnutí sa spoločne spoznávajú a rozvíjajú sa tak vzťahy medzi deťmi, aj s učiteľkou. Buduje sa tak aj pozitívna klíma triedy.
 
 
„Naše ranné stretnutia majú aj také špecifiká, pravidlá. Je to pravidlo jedného hlasu, to znamená, že môže rozprávať iba jeden. Potom pravidlo diskrétnosti. Deti už na začiatku školského roka vedia, čo to ťažké slovo znamená a čo sa povie v rannom kruhu, to sa nevynáša nikde inde. Potom je ešte jedno pravidlo, že ak nechcem odpovedať, tak neodpovedám na danú otázku,“ pokračovala učiteľka Denisa Fojtíková.
 
Pojmová mapa 
 
Každý deň majú žiaci na tabuli nakreslenú pojmovú mapu, na ktorej je znázornené, čo ich počas dňa čaká, čo im vytvára pocit bezpečia, ukotvuje ich a učí manažmentu času. Zároveň si školáci na začiatku školského roka pripravili pravidlá, ktoré sa snažia dodržiavať.
 
„My tomu hovoríme dohody, dohody preto, pretože sme sa na nich navzájom dohodli a decká ich sami tvorili,“ povedala Fojtíková.
 
Od januára budú v komunitnej škole prebiehať dve aktivity pre predškolákov, a to Predškolský podporný program a Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, ktorý je veľmi dôležitý pre zvládnutie čítania a písania.
 
„V zime bude prebiehať predškolský podporný program pre predškolákov, to znamená pre deti, ktoré v septembri 2023 nastúpia do prvého ročníka. Bude to trvať osem týždňov a deti sa už môžu prihlasovať na našej facebookovej stránke,“ dodala Maxinová.
 
Cieľom Komunitnej školy AVES je podpora vnútornej motivácie detí učiť sa, pokojná, bezpečná a tvorivá atmosféra v triede, rozvoj emocionálnych a sociálnych zručností, cností, či spolupráca v skupine, kritické a tvorivé myslenie.
(18:19, red)
Diskusia
Pridať komentár