Na košickej R2 pribudne odpočívadlo Valaliky

1220x
07. November 2022
Na košickej R2 vyrastie nové odpočívadlo Valaliky s kapacitou 125 odstavných plôch
Vizualizácia návrhu nového odpočívadla pri obci Valaliky  
 
Na stavbe rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, druhý úsek, začína rásť aj odpočívadlo s názvom Valaliky. Jeho celková kapacita bude 125 odstavných plôch pre motorové vozidlá, počíta sa aj s priestorom na čerpaciu stanicu a objekt rýchleho občerstvenia.
 
"Aktuálne realizujeme odhumusovanie pôdy a prekládky inžinierskych sietí. Následne budeme sanovať podložie a realizovať infraštruktúrne systémy, ako vodovodná prípojka, prípojky napätia. Plánujeme tiež realizáciu dažďovej a splaškovej kanalizácie, trafostanice a verejného osvetlenia," informovala v pondelok hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.
 
Odpočívadlo na košickej R2 bude jednostranné a nachádzať sa bude v blízkosti obce Valaliky. Na rýchlostnú cestu sa napojí obojsmerne prostredníctvom samostatných križovatkových vetiev. Projekt počíta s kapacitou 70 odstavných plôch pre osobné vozidlá, desať pre autobusy, tri pre karavany a 42 pre nákladné vozidlá.
 
"Súčasťou odpočívadla budú aj plochy na odpočinok a detské ihrisko, chodníky a zeleň, oddychová zóna na aktívny aj pasívny oddych či priestor pre psov. Takisto sa počíta s územnou rezervou na čerpaciu stanicu aj so stojiskami pre alternatívne palivá či na nabíjanie elektromobilov. Rezervu nechávame aj na objekt rýchleho občerstvenia," dodala hovorkyňa spoločnosti.
(15:20, red.) 
Diskusia
Pridať komentár