V Košiciach sú na zimnú údržbu pripravení

1014x
06. November 2022
Do prác bude zapojených vyše 200 zamestnancov spoločnosti KOSIT
 
Medzi 1. novembrom 2022 a 31. marcom 2023 bude KOSIT a.s. zabezpečovať v meste Košice zimnú údržbu verejných komunikácii. Tá sa bude riadiť Operačným plánom zimnej údržby, ktorý bol vypracovaný v súčinnosti s Magistrátom mesta Košice.
 
Celkovo do správy spoločnosti patrí v tejto sezóne vyše 691 kilometrov komunikácií. Rozpočet je oproti minulému roku navýšený na sumu 4 milióny eur. Premietnu sa do neho aj zvýšené náklady na nákup posypového materiálu, nárast cien pohonných hmôt a navýšenie miezd vodičov.
 
Oproti minulému roku zabezpečí KOSIT zimnú údržbu aj na takmer 35 000 m2 parkovísk, ktoré v lete tohto roku prešli do správy mesta od súkromnej spoločnosti.
 
„Pre výkon zimnej údržby nasadzujeme spolu 46 mechanizmov a 40 zamestnancov ručného čistenia na jednej zmene. Celkovo bude doprác vrátane vodičov, dispečerov a ďalších zapojených 227 zamestnancov. V sezóne máme na výkon údržby pripravených14 veľkých sypačov. Strojovú údržbu chodníkov určených mestských častí budú zabezpečovať tzv. malé mechanizmy. Ich počet bol vzhľadom na zvýšený rozsah celkovo spravovanej plochy navýšený na 28. Vozový park dopĺňajú mechanizmy pomocnej údržby,“ informoval generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT Ing. Marián Christenko.
 
 
Najviac mechanizmov bude v pohotovosti počas vrcholu zimnej sezóny od 1. decembra do konca januára. Keďže v prípade sneženia či mrznúceho dažďa nie je možné okamžite zabezpečiť zjazdnosť všetkých pozemných komunikácii v rovnakom čase, operačný plán definuje tri stupne určujúce prioritu priebehu prác údržby.
 
Najvyššiu prioritu majú činnosti zabezpečujúce zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácii I. a II. triedy, a tiež trasy liniek MHD. Až následne sa výkon služieb presúva na prioritné stupne dva a tri, teda bočné ulice, chodníky, podchody, schody, a pod.
 
Medzi úkony, ktoré spoločnosť KOSIT vykonáva v rámci zimnej údržby pre mesto Košice, patrí strojové odstraňovanie snehu pluhovaním a frézovaním, realizácia určeného druhu posypu pri prevencii a likvidácii snehu a poľadovice, osádzanie zábran a kolov brániacich vzniku závejov, odvoz snehu na skládku snehu a vytvorenie miest pohotovostných skládok posypového materiálu. Čo sa týka ručného čistenia, aj v tejto zimnej sezóne budú zamestnanci spoločnosti KOSIT pracovať v mestských častiach (MČ) Staré mesto, Ťahanovce a Dargovských hrdinov.
 
 
V ostatných MČ zabezpečí ručné čistenie Správa mestskej zelene. Prioritne budú udržiavané autobusové zastávky MHD a schody. Druhý stupeň priority majú chodníky, prechody a ostrovčeky na križovatkách. Do ručného čistenia sa môžu zapojiť aj obyvatelia mesta prostredníctvom úspešného projektu Adoptuj si chodník a zarábaj.
 
Počet chodníkov určených na adopciu sa tento rok opätovne zvýši a presiahne 800 úsekov. Okrem MČ Sever, Staré Mesto, Západ a Juhpribudne aj možnosť ich adopcie v mestskej časti Nad jazerom. Bližšie podrobnosti o tomto projekte zverejní mesto Košice v najbližších dňoch.
 
Všetky komunikácie, za údržbu ktorých bude počas zimnej sezóny strojným i ručným čistením zodpovedať spoločnosť KOSIT, rovnako ako presné lokality umiestnenia pohotovostných skládok posypového materiálu, je možné dohľadať v mape obslužnosti zverejnenej na webovej stránke spoločnosti. Na komunikáciu s verejnosťou budú využívané štandardné komunikačné kanály.
 
„Počas obdobia trvania zimnej údržby nepretržite spolupracujeme s dispečingom na košickom magistráte. Našim hlavným cieľom je v čo najvyššej možnej miere a zároveň v čo najkratšom čase zmierniť dopady poveternostných vplyvov na zjazdnosť a schodnosť pozemných komunikácii. Obyvateľom je celoročne k dispozícii naše bezplatné číslo 0800 156 748 a tiež facebookové stránky Kosit a Za čistejší Východ,“popisuje komunikačné možnosti riaditeľ divízie služiebspoločnosti KOSIT, Ing. Branislav Šprinc.
 
Naša prosba smerom k všetkým účastníkom cestnej premávky v Košiciach a okolí ostáva rovnaká. Vozidlá KOSITnemajú právo prednostnej jazdy. Všetkým účastníkov cestnej premávky odporúčame, aby v zimných mesiacoch zachovali rozvahu, toleranciu, trpezlivosť a hlavne zvýšiť ostražitosť.
(20:13, TS, Kosit)
Diskusia
Pridať komentár